Vybíráme z EKOABECEDY: LCA studie

Zkratka LCA vychází z anglického názvu Life Cycle Assessment a běžně se používá i v českém prostředí. Touto analytickou metodou hodnocení environmentálních dopadů obecně lidských produktů posuzujeme celý životní cyklus konkrétního výrobku, služby či technologie. U konkrétního výrobku hodnotíme dopady na životní prostředí od získání surovin potřebných pro jeho výrobu přes samotnou výrobu, přepravu, skladování, použití konečným spotřebitelem a nesmíme zapomenout ani na to, jak s daným výrobkem nakládáme po ukončení jeho životnosti.

S tím vším jsou spojené energetické a materiálové toky. Může se jednat např. o spotřebu vody, škodlivé emise skleníkových plynů do ovzduší, znečištění vody a půdy. Důraz na celý životní cyklus výrobku, včetně ecodesignu – kdy už ve fázi návrhu obalu zohledňujeme hledisko ochrany životního prostředí, je základem cirkulární ekonomiky. Ta je v současnosti považována za hlavní strategii pro snižování nadměrného využívání zdrojů.

Co nám říkají LCA studie?

Správně provedená LCA poskytne výrobcům informace, které jim pomohou zlepšit design, výrobu, logistiku či zpracování tak, aby jejich produkty byly ohleduplnější k životnímu prostředí. A o to jde především.

Z hlediska vlivu obalů na životní prostředí je proto důležité se ptát:

  • Jaké druhy a množství surovin byly potřeba na výrobu daného obalového materiálu a jak jsou tyto suroviny dostupné a jak jejich těžbou či pěstováním ovlivňujeme životní prostředí?
  • Jak náročná byla výroba obalu na spotřebu energie a vody a jaké emise, včetně emisí skleníkových plynů, s ní byly spojeny?
  • Jak náročná je doprava a skladování (což souvisí mimo jiné s hmotností a designem obalu)?
  • Jak účinně obal chrání a prodlužuje životnost potravin a dalších produktů, které jsou jeho obsahem?
  • Jsme schopni obal opakovaně používat, ať už doma, nebo průmyslově?
  • Existuje bezobalová varianta produktu?
  • Jsme schopni zajistit účinnou recyklaci obalu a materiál z něj znovu používat na výrobu nových produktů?
  • Jakou zátěž pro přírodu s sebou nese odstranění použitého obalu, pokud nejsme schopni ho opakovaně použít, recyklovat ani energeticky využít?

Příklad:
Dobrým příkladem pro pochopení přínosu LCA studií mohou být nákupní tašky. V obchodech v poslední době vídáme jako ekologičtější variantu tašku papírovou místo plastové nákupní tašky. Máme tedy dát přednost papírové? Jak dokládá LCA studie provedená na VŠCHT, není to tak úplně průkazné, protože tenká 1× použitá plastová taška (HDPE) má z hlediska LCA dopad na životní prostředí srovnatelný jako 1× použitá papírová taška. Nejhorší dopad na životní prostředí má 1x použitá pevná plastová taška (LDPE). Naopak nejnižší dopad mají opakovaně použité tašky a z nich pak textilní, které můžete používat po velmi dlouhou dobu. Především je tedy důležité vzpomenout si a nosit si na nákup vlastní tašku a nekupovat si pokaždé novou.

EKOABECEDU si můžete stáhnout zde.

Zdroj: EKOABECEDA aneb malý průvodce světem plastových obalů

Prohlédněte si také

Hrou k udržitelnému chování

Hrou k udržitelnému chování

Vše, co jste chtěli vědět o mikroplastech, ale báli jste se zeptat…

Vše, co jste chtěli vědět o mikroplastech, ale báli jste se zeptat…