Změna k lepšímu: Udržitelný byznys

Unikátní a zároveň největší průzkum firemní udržitelnosti v České republice zrealizovala v loňském roce platforma Změna k lepšímu. Jaká je motivace firem k udržitelnému byznysu a jaké překážky na ní musí překonávat? 

Na tyto a další otázky odpovídají zjištění průzkumu, který byl prováděn napříč velkými i menšími firmami a zástupci jednotlivých oddělení, nejčastěji u lidí ve vedení firmy. Zde jsou ty nejzajímavější:

83 % všech respondentů uvádí, že se jejich firma zabývá udržitelností.

O něco více se v tomto případě jedná o výrobní firmy a firmy s více než 250 zaměstnanci. Firmy, které udržitelnost neřeší, na to obvykle nemají personální kapacity, znalosti nebo podporu vedení. 90 % respondentů z těchto firem by přesto udržitelnost chtěla řešit.

Také motivace k udržitelnosti se liší v závislosti na velikosti firmy. U firem s 250+ zaměstnanci hraje zásadnější roli legislativa, která se jich už od roku 2026 bude úzce týkat. U těch menších zase konkurenceschopnost. Překvapivě malou roli má zatím financování a tlak dodavatelsko-odběratelského řetězce. 

Naopak mezi překážky, které nejvíce zpomalují firmy, patří nedostatek kapacit, finančních zdrojů a také nejasná legislativní opatření. U mikro firem (do 10 zaměstnanců) uvádí problém nedostatečného financování až 49 % respondentů

Prioritou je ve firmách cirkulární ekonomika.

Ještě víc než energetika, zajímá firmy aktivní v udržitelnosti, cirkulární ekonomika, materiálová účinnost a odpady. U respondentů z firem nad 250 zaměstnanců je přitom energetika zásadnější prioritou, než u firem malých. 

Kritérium udržitelnosti je pro výběr dodavatele zatím zohledněno jen u poloviny respondentů. Nejaktivnější je v tomto směru bankovnictví a finanční služby (téměř 70 %). 

Udržitelnější produkty nabízí už 62 % dotazovaných.

Firmy nad 250 zaměstnanců se na udržitelnou transformaci připravují náborem specialistů. 

V 81 % firem pracuje člověk, který se udržitelností zabývá v rámci náplně své práce. 55 % firem má vyčleněnou osobu zabývající se ESG a 36 % zřídilo oddělení, které se věnuje green dealu

Komunikace udržitelnosti není jednoduché téma. 

Přesvědčení, že se externí komunikace rozhodně daří, sdílí jen 13 % respondentů. Ani u interní komunikace si firmy příliš nepolepšily a čím větší firma, tím úspěšnost klesá. 

Greenwashing není tabu.

Už tři čtvrtiny respondentů ví, co je greenwashing. Nejvíce z oboru zemědělství / životní prostředí / ekologie a bankovnictví / financí. Na pozicích CSR / Sustainability je zasvěcených do tématu greenwashing celých 96 %.

Pravidelně zveřejňují zprávu o udržitelnosti spíše větší firmy. 

Je to stále jen necelých 55 % firem nad 250 zaměstnanců, přičemž legislativní povinnost na ně zřejmě dopadne v roce 2026. Reportovat budou muset data za rok 2025, ale i za 2024 jako referenční rok. 
49 % firem přitom nemá stanovený závazek klimatické neutrality. Ten si definovalo 27 % firem.

Kompletní interaktivní report z průzkumu o firemní udržitelnosti v České republice, na kterém se podíleli i společnosti OMG a Urbiq, si můžete přečíst zde.

Prohlédněte si také

Výstava: Plasty jako dobrý sluha, ale špatný pán

Výstava: Plasty jako dobrý sluha, ale špatný pán

Víno z PETky? Jde to a má to i své výhody!

Víno z PETky? Jde to a má to i své výhody!