RECYKLACE

Recyklace a cirkulární ekonomika 

Recyklace je důležitým předpokladem cirkulární ekonomiky,
ve které je odpad přeměněn opět na zdroj. Nedochází k potřebě nových surovin pro výrobu a oběhové zpracování odpadu je pevně spjato s využíváním energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů.

Recyklace v České republice 

Třídění odpadů se v současnosti aktivně věnuje 73 % obyvatel
ČR, tedy bezmála tři čtvrtiny občanů! Díky spolupráci průmyslu, měst a obcí se v ČR recykluje pětina domovního odpadu a 76 % všech obalů. Největší podíl na tom má papír (90 %), následuje sklo (88 %), plasty (70 %), kovy (61 %) a nápojové kartony (24 %).

Za rok 2020 průměrně každý občan ČR vytřídil až 53 kg plastů, skla, papíru a nápojových kartonů. To nás řadí na druhé místo v Evropě. 

Zdroj: Ekokom.cz

Recyklace a životní prostředí

Recyklace zabraňuje tomu, aby použité plastové obaly skončily v životním prostředí. Z recyklátu lze vyrábět nové obaly, čímž se šetří fosilní zdroje a obnovitelné zdroje jako základní materiál pro plasty. Recyklované plasty vytvářejí až o 90 % méně emisí. Hlavním problémem znečištění životního prostředí je absence recyklačních systémů – to má za následek znečištění lesů a moří plasty.

Jak třídit a recyklovat odpad
v domácnosti?

Efektivní je materiál třídit už v domácnosti rovnou tak, jak ho pak vyhazujeme do jednotlivých kontejnerů. Pokud odpady správně roztřídíme, umožníme tak jejich snadnou recyklaci.

Jak vyhodit PET lahev? S víčkem, i s etiketou, ale ideálně ji před vyhozením sešlápnout. Jednotlivé části PET lahve jsou automaticky odděleny při dalším zpracování na dotřiďovací lince, která je další zastávkou recyklované PET lahve.

Co pro recyklaci mohou dělat firmy

Využívat odpad jako vstupní materiál při výrobě nových výrobků
Recyklace odpadu dává použitým věcem druhou šanci a přispívá pozitivně k ochraně životního prostředí. 

Zvyšovat podíl recyklovaného materiálu v nových výrobcích
Použití recyklovaných plastů snižuje spotřebu energie o 80–90 % ve srovnání s produkcí plastů z primární suroviny. 

Konkrétní příklady recyklace

Výroba PET lahví s obsahem rPET

rPET, neboli recyklovaný PET, je opakovaně recyklovatelný, a proto jde momentálně o nejekologičtější materiál na výrobu obalů. Podle Evropské směrnice musí být v roce 2025 nápojové PET lahve minimálně ze čtvrtiny vyrobené právě z rPET, v roce 2030 alespoň ze 30 %.

Downcycling

Opětovné zpracování materiálů nebo věcí, které není tak plnohodnotné či nemá takovou znovupoužitelnost jako u typické recyklace. U některých materiálů dochází při recyklaci ke zhoršení jejich vlastností. Mezi ně patří například papír, dřevo, guma.

Typickým příkladem materiálu procházejícím downcyclingem je papír. Kdy z kvalitního křídového papíru po recyklaci můžeme mít novinový papír a následně karton nebo toaletní papír. 

Dalším příkladem je dřevo, které je na počátku stavebním materiálem, v další fázi dřevotřískou a na konci dřevěnou biomasou (piliny, hobliny nebo oprané kůry) s využitím např.
k výrobě dřevěných briket.

Upcycling

Přeměna odpadů, odpadových materiálů nebo starých a nevyužitých produktů na nové materiály a produkty s vyšší užitnou hodnotou. Nejčastěji se využívá v umění, módním průmyslu, ale také v architektuře a stavebnictví. 

Pro upcycling je typické využití odpadu v umění – odpadní materiály se tak mohou proměnit v žádané umělecké dílo. Materiál, který by skončil na skládce, tak získá nový život a jeho hodnota je vyšší než u původního výrobku.

Dalším příkladem upcyclingu je také využití PET lahví ke stavbě domů nebo bytové doplňky vyrobené ze součástek vyřazených elektropřístrojů.

Prostředí módního průmyslu také využívá upcycling k vytváření originálních a osobitých módních kolekcí oblečení, šperků a doplňků. Vznikají z různých odpadních materiálů, jako jsou např. cykloduše, recyklované bezpečnostní pásy, recyklovaný polyester a další.

Jak probíhá recyklace PET lahví 

PET lahve vytříděné do žlutých kontejnerů se přesunou na třídící linku, kde obsluha třídí ručně jednotlivé druhy plastů podle barvy, a to i za použití moderních optických metod. Vytříděné lahve jsou následně drceny a mlety na jemné vločky, které musí být, pokud možno, co nejlépe vyčištěny od zbytků nápojů či jiných látek. To se děje pomocí opakovaného vymývání a sušení v extrudoru. Vyčištěné vločky potom putují do granulátoru, kde za zvýšené teploty a tlaku vznikají jednotlivé granule plastu. Z nich se pak vyrábí nové PET lahve, textilní vlákna a podobně.