4R (reduce, replace, reuse, recycle)

Čtyři principy cirkulární ekonomiky – snižování (reduce) spotřeby zdrojů i výrobků, nahrazení (replace) neekologických zdrojů a surovin ekologickými a obnovitelnými, opakované používání předmětů (reuse) a recyklace (recycle) používaných předmětů.