Bioodpad

Odpad, který je biologicky rozložitelný. Zahrnuje zbytky z kuchyně, ale i posekanou trávu, uřezané větve, dřevo, spadané listí a zbytky ze zemědělské výroby. Tyto bioodpady tvoří pravděpodobně 40 – 50 % celkového množství vyprodukovaného komunálního odpadu.