Bottle2bottle

Způsob recyklace, kdy se z recyklátu, vzniklého z plastových lahví, vyrobí nové plastové lahve (tzn. zrecyklováno z lahve do lahve). Tato forma recyklace významně prodlužuje udržitelný životní cyklus plastových obalů.