Cirkulární ekonomika

Systém, ve kterém je odpad přeměněný opět na zdroj. V ideálním případě díky tomuto konceptu není nutné těžit nové suroviny. Mezi základní principy, které cirkulární ekonomiku definují, patří: 
- uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, kde neztrácejí hodnotu, 
- čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů
- navrhování takových produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje.
Zdroj: Incien.cz