CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) je výrazem pro společenskou odpovědnost firem, které v rámci svého fungování reflektují sociální a environmentální dopady svých činností. Mezi CSR aktivity patří např. filantropie, ochrana přírodních zdrojů apod.