Design for Recycling

Kreativní přístup vymezený přesnými kritérii (na materiál, barevnost apod), který už při navrhování obalu respektuje požadavky na jeho maximální recyklovatelnost.