Ekologická zátěž

Znečištění hornin, podzemních a povrchových vod v důsledku nevhodného nakládání s nebezpečnými látkami.