Ekomodulace

Legislativní opatření, které upravuje poplatky za jednotlivé obalové materiály uváděné na trh. Cílem ekomodulace je motivovat výrobce k produkci obalových materiálů, které jsou co nejvíce šetrné k životnímu prostředí a jsou maximálně recyklovatelné.