ESG

Kritérium pro hodnocení kolektivní odpovědnosti firmy v oblasti dopadu její činnosti na životní prostředí (Environmental), společenskou odpovědnost (Social) a odpovědný přístup k řízení společnosti (Governance).