Klimatická změna

Vývoj klimatu za delší časové období v určité oblasti, např. směrem k oteplení nebo ochlazení. Může jít o změnu v průměrných klimatických podmínkách i o změnu výskytu extrémních povětrnostních jevů, v určitém regionu, nebo na Zemi jako celku.