Mikroplasty

Malé úlomky plastů (do velikosti 5 mm), které znečišťují vodu, půdu a vzduch. Hlavními zdroji mikroplastů jsou syntetické textilie (35 %), opotřebení pneumatik (28 %) a městský prach (24 %).