Oběhové hospodářství

Způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování nebo recyklaci zhodnocuje již existující výrobky, suroviny a materiály. Takové šetrnější a efektivnější zužitkování zdrojů prodlužuje životní cyklus výrobků a minimalizuje odpad. Když už samotný výrobek nemůže být používán, využijí se k dalšímu zpracování suroviny a komponenty, ze kterých byl vyroben.