Obnovitelné zdroje

Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně, nebo úplně obnovovat, a to buď samy, nebo za přispění člověka. Patří mezi ně biomasa, kterou tvoří dřevo, dřevní odpad, sláma, některé rostliny a další. Biomasu lze využít jako palivo nebo k výrobě bioplynu.

K obnovitelným zdrojům energie se řadí využití energie vody, větru, slunečního záření, biomasy a bioplynu.