Uhlíková stopa

Množství skleníkových plynů vyjádřených v hodnotě CO2 vypuštěného do ovzduší.