manifesto

WE LOVE PLASTIC 

Plasty jsou už dlouho nedílnou a přirozenou součástí našeho světa. 
Nevznikly z ničeho, ale jen a jen ze surovin, které nám dává příroda. 
Jen a jen díky schopnostem nás lidí.

(Přestaňme je konečně vnímat pejorativně, pouze jako nějakou umělou náhražku a nutné zlo.)

Začněme plně vnímat jejich přínos, na všech úrovních. 
Nejen v rovině praktické, ale také jako zdroj zábavy, radosti a krásy.
Naučme se je zkrátka milovat.

Samozřejmě, láska se může snadno změnit v nenávist. 
Protože plasty jsou skvělý přítel, ale při špatném zacházení také nebezpečný nepřítel. Je jen na nás, kterou polohu si zvolíme.

Za nás je to jednoznačné:

WE LOVE PLASTIC