Aliance pro podporu recyklace

Recyklace a udržitelné nakládání s odpady jsou základem cirkulární ekonomiky. O jejich propagaci a vytváření podmínek pro jejich podporu usiluje několik institucí a organizací napříč celým světem. V České republice je to od letošního června Aliance pro podporu recyklace (APPR).

"Náš tým je plný energie a připraven nastoupit do této výzvy. Věříme, že Aliance pro podporu recyklace bude představovat klíčovou sílu v prosazování změn v našem přístupu k recyklaci a přispěje k ochraně naší planety pro budoucí generace. Využití recyklátů v obalech má mezinárodní význam. Aliance je o spolupráci v rámci celého dodavatelského řetězce, o inspiraci, o sdílení know-how. Toto vše směřuje ke společnému cíli. Udržitelnému dodavatelskému řetězci," říká Iva Werbynská, zakladatelka a generální ředitelka APPR a Obalového institutu Syba.

Aliance pro podporu recyklace usiluje o vytvoření stabilního a efektivního systému recyklace odpadů v ČR, který bude zahrnovat všechny typy odpadů a bude šetrný k životnímu prostředí. „Chceme, aby byla recyklace v Česku dostupná pro všechny obyvatele, aby byla snadno proveditelná a aby přispívala k udržitelnému rozvoji celé země. Zároveň se snažíme zvýšit povědomí o důležitosti recyklace a motivovat lidi k aktivnímu zapojení,“ dodává Werbynská. Aliance na podporu recyklace přispívá k ochraně životního prostředí a snížení spotřeby přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklačních programů a snižování produkce odpadu.

Členy APPR jsou výrobci a distributoři obalů a výrobků, společnosti specializující se na recyklaci a zpracování odpadů, odborné instituce a nevládní organizace, které se zajímají o ekologii a udržitelný rozvoj. 

Aliance působí na národní úrovni a zahrnuje různé typy organizací, jako jsou vlády, podniky, neziskové organizace a jednotlivce. 

O aktivitách APPR si můžete více přečíst zde.

Zahraniční instituce zabývající se podporou recyklace a udržitelného nakládání s odpadem: 

Aliance pro recyklaci (Recycling Alliance) je mezinárodní organizace, která se zaměřuje na propagaci a podporu recyklace ve světě. Jejím cílem je zvýšit povědomí o důležitosti recyklace a poskytnout podporu a zdroje pro recyklační projekty a iniciativy.

Aliance za udržitelné obaly (Alliance for Sustainable Packaging) je koalice společností z oblasti potravinářského a obalového průmyslu, které spolupracují na vytváření udržitelných a recyklovatelných obalů. Cílem aliance je snížit ekologický dopad obalů a podporovat obnovitelné materiály a recyklační procesy.

Aliance pro obaly bez odpadu (Zero Waste Packaging Alliance) je iniciativa zaměřená na podporu a prosazování obalů a obalových materiálů, které minimalizují odpad a jsou šetrné k životnímu prostředí. Členové aliance spolupracují na výzkumu, vývoji a sdílení osvědčených postupů pro dosažení cíle obalů bez odpadu.

Aliance pro oběhovou ekonomiku (Circular Economy Alliance) je globální iniciativa, která sdružuje podniky, vlády a neziskové organizace s cílem podporovat přechod k oběhové ekonomice. Zaměřuje se na zvýšení recyklace, snížení odpadu a podporu udržitelných obalů a materiálů.

Prohlédněte si také

Výstava: Plasty jako dobrý sluha, ale špatný pán

Výstava: Plasty jako dobrý sluha, ale špatný pán

Víno z PETky? Jde to a má to i své výhody!

Víno z PETky? Jde to a má to i své výhody!