Češi, kteří podporují zálohování PET lahví

Ministerstvo životního prostředí v ČR chystá změny v zálohování PET lahví. Návrh zákona, který nastaví pravidla pro povinné zálohování PET lahví, by měl být připraven ještě letos, platit by měl začít během roku 2025. Kdo jsou a jak žijí Češi, kteří zálohování PET lahví podporují, prozrazují data z Atlasu Čechů od společnosti Behavio připravená pro Replastuj.

Průzkum vychází z Atlasu Čechů, který pracuje se vzorkem 1100 lidí, jenž přesně reprezentuje českou online populaci – tedy ty, kteří alespoň občas používají internet. Dle něj mají největší zájem, z celé online populace ČR, o zálohované PET lahve lidé ve věku od 18 do 45 let. 47 % z této skupiny má skutečný zájem o zálohování a 31 % rozhodně chtějí zálohované PET lahve. Převážně se jedná o lidi, kteří jsou mladí a bezdětní do 35 let (37 %) a mladé rodiny s dětmi do 6 let (31 %), u těchto skupin pak převažuje rozhodná preference zálohování. 

Z průzkumu nadále vyplývá, že lehce převládá pozitivní přístup k zálohování mezi ženami oproti mužům, konkrétně 53 % žen rozhodně chce zavedení zálohování a 51 % je spíše pro. U mužů chce zálohované PET lahve rozhodně 47 % z nich a 49 % je spíše pro zavedení zálohování. 

Češi, kteří rozhodně chtějí zálohované PET lahve jsou středoškoláci s maturitou, kteří rádi objevují nová místa, jsou zásadoví a často přispívají na charitu

Nejčetněji zastoupenou skupinou jsou lidé se středním vzděláním s maturitou (39 %), na druhém místě pak vysokoškolsky vzdělaná populace (26 %) a hned za nimi středoškoláci bez maturity (25 %).

Z hlediska socioekonomické situace 38 % z dotázaných, kteří si rozhodně přejí zálohovat, žije v domácnosti s nižším příjmem, 34 % v domácnosti se středním příjmem a 28 % v domácnosti s vyšším příjmem. 72 % z nich také přispívá pravidelně finančně na charitu.

Politicky se převážně jedná o lidi, kteří nevolili ve volbách do poslanecké sněmovně v roce 2021 (30 %), anebo volili do sněmovny hnutí SPOLU (18 %). 

Co se týče regionálního zastoupení, převládají lidé žijící na Jihovýchodě Čech (17 %), Jihozápadě a Severovýchodě Čech (15 %) a v Praze (14 %). V ostatních regionech se preference pohybuje v podobném rozmezí, a to mezi 11 % a 9 % v tomto pořadí: Moravskoslezský kraj, Severovýchodní Čechy, Střední Čechy a na Střední Moravě. Jen s malými odchylkami je regionální rozmístění stejné i ve skupině lidí, kteří spíše chtějí zálohování PET lahví.

Zajímavé je zjištění v kategorii bydlení – jedná se převážně o obyvatele žijící na vesnicích, v obcích nad 50 tisíc obyvatel, anebo ve větších městech. Nejmenší zájem o zálohování pak mají lidé žijící na sídlištích.

Většina si myslí, že ke zhoršení klimatických změn zásadně přispívá lidská činnost a pro budoucnost našeho státu je důležitější věnovat se více problémům naší země než aktivita na mezinárodním poli.

Češi, kteří spíše chtějí zálohované PET lahve za prioritu považují výchovu svých dětí, mají pojištěnou domácnost a pravidelně doma uklízí a vaří

I zde převládají lidé se středním vzděláním s maturitou (36 %), vysokoškoláci (28 %) a středoškoláci bez maturity (26 %). Bydlí nejčastěji v obcích nad 50 tisíc obyvatel, na vesnicích, anebo ve větších městech. I v této skupině mají nejmenší zájem o zálohování lidé žijící na sídlištích.

Politický názor je víceméně procentuálně shodný jako u předchozí skupiny, kteří jsou rozhodně pro, buď nevolili (30 %), nebo volili převážně hnutí SPOLU (20 %). 

Většina z těchto lidí žije ve vlastním (66 %), má pojištěnou domácnost a platí si životní pojištění. Většina z této populace má finančního poradce a někoho na právní radu, pokud je potřeba. Převážná většina má doma televizi, pravidelně doma sami uklízí a rádi vaří i pečou.

Člověk zálohující aneb životní styl populace preferující zálohování PET lahví

Lidé, kteří preferují zálohování, za životní priority považují výchovu svých dětí, to, že se na ně druzí mohou spolehnout a důležité je pro ně i kvalitně dělat svoji práci. Za životně důležité považují nikdy neporušit své morální zásady a stejně tak i být otevření jiným pohledům na svět, tedy tolerance vůči druhým. V žebříčku hodnot mají i péči o sebe a své zdraví a nezištně pomáhat druhým. Světonázorově se jedná o lidi, kteří věří v něco, co člověka přesahuje.  72 % z nich také přispívá pravidelně finančně na charitu. Auto vnímají především jako dopravní prostředek a násilí je pro ně přípustné pouze v sebeobraně.

Co se týče práce, většinou se jedná o zaměstnance, kteří pracují na plný úvazek, nemají problém si najít práci a preferují práci v týmu. Informace o společenských a politických tématech čerpají z online médií, z TV a ze sociálních sítí a blogů. Pravidelně čtou seriózní noviny online a sledují TV či poslouchají rádio. Z televizních stanic pak nejčastěji sledují TV NOVA, ČT 1 a pravidelně sledují seriály a weby o vaření. Patří mezi posluchače českého a světového popu a preferují platbu kartou. 

Převážná část této online populace preferuje pobyt v přírodě, chodí na procházky a jezdí na výlety. Na dovolenou jezdí raději na nová místa (62 %) a užívají si turistiku i výlety po Česku (55 %), ale v posledních 2 letech byli i v zahraničí s pobytem u moře. Auto vnímají především jako dopravní prostředek a násilí je pro ně přípustné pouze v sebeobraně. 

Zdroj dat: Interaktivní datový web Behavio Atlas Čechů společnosti Behavio.

Prohlédněte si také

Výstava: Plasty jako dobrý sluha, ale špatný pán

Výstava: Plasty jako dobrý sluha, ale špatný pán

Víno z PETky? Jde to a má to i své výhody!

Víno z PETky? Jde to a má to i své výhody!