Dobrodružství pet lahve

Každý rok Evropané kupují a vyhazují miliony plastových lahví. Co se s nimi děje poté, kdy je vytřídíme to žlutého kontejneru? Kde skončí?

Dobrá zpráva je, že většina plastových lahví je vyrobena z PETu. Tento materiál je velmi jednoduché sbírat, třídit a recyklovat. rPET má stejné chemické složení jako PET, takže ho lze opakovaně recyklovat. Díky tomu je momentálně nejekologičtějším materiálem pro výrobu obalů, což potvrzují i výsledky LCA analýzy životního cyklu výrobků. PET je světově nejrecyklovanější plast.

Použité PET lahve -> třídící centrum

Poté, co lahve vytřídíme, putují ze žlutého kontejneru nebo zálohového systému do třídícího centra, kde jsou znovu ručně roztříděné a stlačené do balíků, aby se lépe převážely do recyklačního závodu k recyklaci. Tady je zbaví zbytků kovů, etiket a lepidel a ručně roztřídí. 

Rozdrcení vytříděných PET lahví na vločky

Po důkladném vymytí stlačených PET lahví následuje jejich rozdrcení do podoby vloček. Ty pak prochází několika třídícími stroji rozeznávajícími barvu a materiál a zaručujícími, že k dalšímu zpracování neprojde jiná surovina, než je PET nebo PET v barvě nevhodné pro recyklaci. 

rPET z rozdrcených PET lahví

Čisté vločky jsou následně uskladněné v sile, kde se znovu čistí, rozpouští a filtrují. PET „špagety“, které ze sila vyjdou, jsou pak rozsekané na kuličky. Ty prochází dekontaminačními jednotkami, kde jsou čištěny dusíkem, aby získaly kvalitu potřebnou pro využití v potravinářství. Takhle zpracovaný granulát, tzv. rPET (recyklovaný PET) je pak určený pro výrobu rPET lahví. 

V současné době je možné vyrábět plastové obaly ze 100% rPETu. Lídrem v této oblasti je rakouská společnost ALPLA, jejíž portfolio zahrnuje obaly určené pro potravinářství, kosmetiku a drogerii. Hlavními cíli společnosti jsou udržitelnost a maximální podpora recyklace plastů, které jsou klíčové pro fungování cirkulární ekonomiky. 


Celý proces recyklace PET lahví názorně ukazuje toto video společnosti Petcore Europe.