Dobrodružství pet lahve

Každý rok Evropané kupují a vyhazují miliony plastových lahví. Co se s nimi děje poté, kdy je vytřídíme to žlutého kontejneru? Kde skončí?

Dobrá zpráva je, že většina plastových lahví je vyrobena z PETu. Tento materiál je velmi jednoduché sbírat, třídit a recyklovat. rPET má stejné chemické složení jako PET, takže ho lze opakovaně recyklovat. Díky tomu je momentálně nejekologičtějším materiálem pro výrobu obalů, což potvrzují i výsledky LCA analýzy životního cyklu výrobků. PET je světově nejrecyklovanější plast.

Použité PET lahve -> třídící centrum

Poté, co lahve vytřídíme, putují ze žlutého kontejneru nebo zálohového systému do třídícího centra, kde jsou znovu ručně roztříděné a stlačené do balíků, aby se lépe převážely do recyklačního závodu k recyklaci. Tady je zbaví zbytků kovů, etiket a lepidel a ručně roztřídí. 

Rozdrcení vytříděných PET lahví na vločky

Po důkladném vymytí stlačených PET lahví následuje jejich rozdrcení do podoby vloček. Ty pak prochází několika třídícími stroji rozeznávajícími barvu a materiál a zaručujícími, že k dalšímu zpracování neprojde jiná surovina, než je PET nebo PET v barvě nevhodné pro recyklaci. 

rPET z rozdrcených PET lahví

Čisté vločky jsou následně uskladněné v sile, kde se znovu čistí, rozpouští a filtrují. PET „špagety“, které ze sila vyjdou, jsou pak rozsekané na kuličky. Ty prochází dekontaminačními jednotkami, kde jsou čištěny dusíkem, aby získaly kvalitu potřebnou pro využití v potravinářství. Takhle zpracovaný granulát, tzv. rPET (recyklovaný PET) je pak určený pro výrobu rPET lahví. 

V současné době je možné vyrábět plastové obaly ze 100% rPETu. Lídrem v této oblasti je rakouská společnost ALPLA, jejíž portfolio zahrnuje obaly určené pro potravinářství, kosmetiku a drogerii. Hlavními cíli společnosti jsou udržitelnost a maximální podpora recyklace plastů, které jsou klíčové pro fungování cirkulární ekonomiky. 


Celý proces recyklace PET lahví názorně ukazuje toto video společnosti Petcore Europe.

Prohlédněte si také

Nejudržitelnější projekty roku 2022

Nejudržitelnější projekty roku 2022

Leporelo a komiks se vzkazem pro čistší planetu

Leporelo a komiks se vzkazem pro čistší planetu