ESG jako měřítko odpovědného podnikání

O zkratce slov Environment, Social a Governance (ESG) slyšela zhruba pětina české populace. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti. Co se za ní skrývá?

Zkratka ESG (environmental, social, governance) se poprvé začala používat v roce 2005. Od té doby se stala fenoménem současnosti, a to nejen v oblasti investování ale fungování firem vůbec. Co přesně znamená? ESG udává vliv firmy na životní prostředí, společnost a způsob jejího vedení, na jejichž základě lze číslem vyjádřit „udržitelnost“ či „odpovědnost“ firmy. Je to metoda, díky níž společnosti formulují své udržitelné obchodní strategie a efektivně naplňují stanovené cíle.

Aby bylo možné porovnávat, jak si vedou firmy v odpovědném podnikání napříč celým světem, vznikl tzv. ESG rating, který poskytuje firmě nezávislý pohled a zhodnocení, jak si stojí v oblasti udržitelnosti nebo jak si vede v porovnání s konkurencí. Platí, že čím lepší hodnocení firma získá, tím lépe je schopná identifikovat současná i budoucí rizika nebo příležitosti a tím podpořit dlouhodobý udržitelný růst a ziskovost firmy. 

První nezávislý ESG rating pro české firmy byl vytvořen v roce 2022 jako společný projekt Asociace společenské odpovědnosti a mezinárodně oceněného studijního programu CEMS/Master in International Management na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Ratingu se zúčastnilo 87 firem, jejichž celkový obrat dosahuje 1,36 bilionů korun a které se podílely 22 % na tvorbě HDP České republiky v roce 2021. Kteří velcí hráči se v ESG ratingu umístily nejlépe a proč?

ALBERT

Potravinářský řetěz podrobně zaznamenává emise i aktivity, které vedou k jejich snižování. Daří se mu snižovat objem neprodaných potravin, které čím dál častěji daruje. Podporuje například genderovou a věkovou diverzitu mezi zaměstnanci a umožňuje získat pracovní uplatnění handicapovaným či sociálně znevýhodněným lidem.

COCA-COLA HBC

Firma se zavazuje ke snižování svých negativních dopadů na přírodu a uvádí konkrétní cíle i dosahované výsledky. To samé požaduje i po svých dodavatelích. Nápojový koncern dále sleduje produkci skleníkových plynů, ale také spotřebu vody, která je pro výrobu nápoje klíčová. Snaží se zlepšovat firemní kulturu a spokojenost zaměstnanců.

ČEZ

Skupina ČEZ oznámila svůj závazek dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2040, přičemž výrobu tepla z uhlí hodlá ukončit do roku 2030 a výrobu elektřiny z uhlí do roku 2038.

ČSOB

Tato bankovní instituce například využívá ke svému provozu elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, přešla na elektromobilitu, aktivní je v recyklaci a využívání geotermálního tepla a omezování spotřeby vody. 

A proč je vlastně pro firmy důležité připravovat a zveřejňovat ESG reporty o své činnosti a jejím dopadu? Významně jim pomáhají k levnějšímu financování, jsou pro ně cennou zpětnou vazbou o jejich nákladech a výdajích a ukazují na příležitosti jejich úspor a v neposlední míře jsou důkazem firemní kultury a konkurenceschopnosti firmy. 

Zdroj informací: Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR)

Prohlédněte si také

Hrou k udržitelnému chování

Hrou k udržitelnému chování

Vše, co jste chtěli vědět o mikroplastech, ale báli jste se zeptat…

Vše, co jste chtěli vědět o mikroplastech, ale báli jste se zeptat…