Místo, kde odpad dostává druhou šanci

Lepší než něco vyhodit, je použít to znovu a prodloužit věcem jejich životnost. I tímto způsobem se dá jednoduše vysvětlit systém re-use center, která se hojně otevírají po celé České republice.

Re-use centra u nás začala vznikat po vzoru Vídně a dalších západních metropolí, kde tento systém recyklace funguje už několik let. Slouží mimo jiné i jako centra ekologické výchovy zaměřené na odpady, a pojí je i sociální, enviromentální a ekonomické funkce. Vznikají zde nová pracovní místa a sloužit mohou i jako osvěta veřejnosti. 

Jak Re-use centra fungují? 

Re-use centrum je místo, kam mohou lidé odnášet nepotřebné věci, které může ještě někdo další využít. Předměty, které se nemusejí stát odpadem, ale mohou být dále využity se do centra sváží také ze sběrných dvorů, aby si je nový zájemci mohli zakoupit za symbolické ceny či dobrovolné příspěvky. 

V Re-use centru předměty nacení a připraví k prodeji. Noví majitelé tak mohou z druhé ruky pořídit například oblečení, knihy, časopisy, nádobí, hračky nebo vybavení do domácnosti. Své místo tu kromě drobných předmětů najde i nábytek, sportovní potřeby, obrazy, nástroje nebo nářadí.

Re-use pointy

Kromě re-use center fungují i tzv. re-use pointy - vyhrazená místa ve sběrných dvorech (například kontejner), kam obsluha dvora odkládá věci, které by ještě mohly sloužit dál. I z re-use pointů si lidé mohou věci za symbolický poplatek odnést. 

Praho, nevyhazuj to

Jaké věci můžete do re-use center a na re-use pointy odnést i aktuální nabídku věcí k odběru můžete zjistit i online. Na portálu www.praho.nevyhazujto.cz najdte konkrétní sběrný dvůr v Praze a seznam věcí, které jsou zde dostupné, včetně fotografií předmětů a ceny. 

Re-use centra jsou zajímavou a důležitou součástí systémů nakládání s odpady. Umožňují prodloužit životní cyklus věcem, které by jinak bezmyšlenkovitě skončily v popelnicích. Nevyhazujme věci, darujme je tomu, kdo si je užije!

Prohlédněte si také

9 z 10 Čechů se snaží žít udržitelně

9 z 10 Čechů se snaží žít udržitelně

Vybíráme z Ekoabecedy: Neplýtvejte, vracejte a třiďte

Vybíráme z Ekoabecedy: Neplýtvejte, vracejte a třiďte