Není kompostovat jako kompostovat

Doma kompostovatelný a průmyslově kompostovatelný - dva zásadně odlišné pojmy, které bývají často směšovány. Nedávný průzkum společnosti ALPLA na příkladu kávových kapslí popisuje hlavní rozdíly.

Mnoho společností inzeruje své výrobky jako kompostovatelné, a tedy udržitelné. Na první pohled to spotřebitelům naznačuje, že se tyto výrobky v přírodě snadno rozkládají. Ale tak jednoduché to není. Existují velké rozdíly, zejména pokud jde o přesné definice pojmů "kompostovatelný v domácnosti" a "průmyslově kompostovatelný".

Společnost ALPLA, světový výrobce plastových obalů, se v nedávné studii zaměřila na to, jaká kritéria musí být splněna, aby bylo možné získat příslušné certifikáty, a jaké jsou hlavní výhody doma kompostovatelného výrobku. 

Domácí kompostovatelné materiály se při proměnlivých podmínkách, jaké panují například v kompostech na vlastní zahradě, rozloží během 12 měsíců nejméně na 90 %. To znamená, že překračují kritéria pro průmyslově kompostovatelné produkty, které lze rozložit pouze pomocí technologií a strojů v kontrolovaném prostředí.

Hodnocené kávové kapsle značky Blue Circle, které lze podle výrobce kompostovat v domácích podmínkách, jsou také mnohem kompostovatelnější než průmyslově kompostovatelné kapsle, pokud jde o požadavky týkající se rozkladu konečného produktu.

Aby mohly být certifikovány jako doma kompostovatelné, smí po šesti měsících zůstat ve frakci 2x2 mm síta za proměnlivých podmínek maximálně 10 % produktu. Průmyslově kompostovatelné výrobky splňují kritéria za kratší dobu, ale pouze za velmi specifických podmínek. Mimo tyto podmínky trvá rozklad podstatně déle.

Různě dlouhou dobu

Domácí kompostovatelnou kávovou kapsli můžete ihned vyhodit do vlastního kompostu. Vzhledem k tomu, že se organický odpad rozkládá v přirozeném prostředí při teplotě kolem 20 °C, lze půdu bohatou na živiny ihned poté znovu použít.

Naproti tomu průmyslově kompostovatelný materiál potřebuje delší cestu od likvidace k tomu, aby se z něj stal znovu použitelný kompost. Po převozu do zařízení na zpracování organického odpadu se materiál připravuje, drtí a zpracovává v řízeném kompostovacím procesu s pravidelným překopáváním. Hotový kompost může být prodáván až po závěrečné následné úpravě a kontrole kvality (viz obrázek níže).

O značce Blue Circle

Jako dceřinná společnost světového výrobce plastových obalů ALPLA si Blue Circle klade ambiciózní cíl vyvinout a nabízet biologicky rozložitelná obalová řešení jako vysoce kvalitní alternativu k obalům z hliníku, skla nebo plastu.
Kapsle Blue Circle, resp způsob, jakým kapsle vstupuje ze spárovací komory kávovaru, včetně filtračního rouna a kávové sedliny, jsou certifikované společností Blue Circle Packaging, 

Prohlédněte si také

Výstava: Plasty jako dobrý sluha, ale špatný pán

Výstava: Plasty jako dobrý sluha, ale špatný pán

Víno z PETky? Jde to a má to i své výhody!

Víno z PETky? Jde to a má to i své výhody!