Učím o klimatu

Iniciativa Učím o klimatu vznikla z důvodu podpory a vzdělávání v oblasti klimatických změn a k šíření informací ohledně udržitelnější společnosti. Vybrané české organizace a odborníci předávají zkušenosti pedagogům a školám, a pomáhají tak šířit klimatické vzdělávání do českých škol i mezi veřejností.

V rámci projektu Učím o klimatu se spojilo sedm organizací, které společně spustily stejnojmenný portál, skrze který vytváří kompletní lekce, metodická doporučení a dlouhodobé programy pro různé třídy a předměty. Základním prvkem tohoto projektu je také podporovat spolupráci, každá zkušenost i nápad je tak vítán, protože cílem je společně utvářet svět, v němž se bude dobře žít nám všem. Vzdělávání v této oblasti tak nejen pomáhá pochopit situaci a problematiku klimatických změn, ale také chce ukázat, jak se aktivně do jejich řešení zapojit, aby byl svět, ve kterém žijeme, zdravější a udržitelnější a tím také zachován i pro další generace. 

Jak učit o klimatu a rozvíjet kritické myšlení

Klimatické vzdělávání je interaktivní a živý proces. Jeho cílem není naučit děti pouze řadu teoretických vědomostí, ale především je také motivovat a do celého procesu ochrany klimatu je aktivně zapojit, aby k aktuální situaci nebyly lhostejné. Iniciativa Učím o klimatu proto radí vyučujícím, jaké principy v klimatickém vzdělávání využívat, kde hledat ověřené informace, a také kde získat tipy na užitečné zdroje a ucelené metodiky.

Klimatickou změnou se dnes již zabývá řada pedagogů na školách, neboť mnoho škol toto téma začlenilo do svých studijních osnov a snaží se šířit bližší povědomí o jejích příčinách i možnostech, jak tuto situaci řešit. Učím o klimatu pro ně proto připravuje učební materiály, programy i akce, které jim v jejich úsilí mohou pomoci. Zároveň nabízí způsoby, jak motivovat žáky k praktické realizaci, neboť mladí lidé mají o klima přirozený zájem, sami se v této oblasti angažují a mají touhu i potenciál něco změnit. Metodiky a učební materiály o klimatu pak mají sloužit jako pomůcka ke společné změně udržitelnosti ve společnosti. Téma klimatických změn je zde ale vnímána jako příležitost ke společné změně, a ne a priori jako hrozba. Jen společně se totiž můžeme zasadit o soudržnější a spravedlivější společnost i zdravější přírodu a planetu.

Výukové materiály zdarma

Odborníci na klimatické vzdělávání a environmentální témata vytvořili desítky bezplatných lekcí pro různé stupně škol a předměty. Šetří tak školám čas a nabízí ke stažení hotové materiály připravené do výuky. K dispozici jsou ucelené lekce do jedné i více hodin, krátké tematické vstupy, hry nebo výukové programy na objednání.

Výběr pro školy usnadní na portálu Učím o klimatu přehledné filtrování. Vybírat tak mohou hotové materiály do výuky podle témat, délky nebo předmětů. Každý z nich zpracovali odborníci na klima a environmentální otázky tak, aby je mohli pedagogové rovnou použít. Lekce si mohou prohlédnout přímo na webu a potom už si vybrané podklady pouze stáhnout. U každé lekce je navíc možnost hodnotit, jak se jim materiály osvědčily.

Klimamapa
Zdroj: Učím o klimatu

Klimatické vzdělávání napříč školními předměty

Pokud má vzdělávání připravovat žáky na život v 21. století, je málo vhodnějších témat, kterým by se měli ve škole věnovat. Změna klimatu přitom není ani tak další nové téma pro učení, je to spíše perspektiva, která výrazně promění a už teď proměňuje celý lidský i přírodní svět. S ohledem na změnu klimatu je proto třeba proměnit i mnoho tradičních obsahů výuky. Portál proto nabízí řadu tipů pro učení o změně klimatu v předmětech na základní a střední škole. K nalezení jsou zde vybraná témata snadno uchopitelná v předmětech od chemie po češtinu.
Iniciativa Učím o klimatu tak přináší důležité poselství, a to, že klimatická změna nemusí být jen hrozba, ale může být i příležitostí, jak společně lze věci změnit. A právě k této změně pomáhají metodiky a učební materiály o klimatu, které jsou zdarma dostupné pro školy i širokou veřejnost. 

Více o dlouhodobých programech od partnerských organizací, které seznamují s tématem krize a zároveň vybízí k aktivnímu zapojení, najdete zde.

Prohlédněte si také

9 z 10 Čechů se snaží žít udržitelně

9 z 10 Čechů se snaží žít udržitelně

Vybíráme z Ekoabecedy: Neplýtvejte, vracejte a třiďte

Vybíráme z Ekoabecedy: Neplýtvejte, vracejte a třiďte