Z lahve do lahve - z plechovky do plechovky

V České republice se na trh ročně dostane 1,65 miliardy PET lahví a 820 milionů plechovek. To rozhodně není málo. Do žlutých popelnic se vrátí zhruba 70 % plastových lahví uvedených na trh, z toho až 80 % tvoří PET lahve. Jen něco málo přes polovinu z  vytříděných PET lahví se však daří recyklovat. 

U  nápojových plechovek je bilance ještě horší. Rovnou na skládkách a ve spalovnách jich končí dokonce 65 %. Nápojové obaly ovšem často putují i  do obyčejného komunálního odpadu nebo zůstávají pohozené v přírodě. 

Ani u jednoho z těchto materiálů není dosaženo cirkularity. Recyklace probíhá zejména do produktů, které po skončení jejich životnosti již nelze dále recyklovat. 

Českou republiku čeká splnění cílů pro sběr a recyklaci nápojových obalů, stanovených Evropskou unií pro všechny členské státy: 90 % ze všech PET lahví musí být do roku 2029 vytříděných pro recyklaci, v případě plechovek jde o 60 % do roku 2030. V současné chvíli máme v České republice systém třídění, který dosažení těchto cílů zajistit nedokáže. Zkušenosti z jiných evropských zemí ukazují, že jedině země s plošným zálohovým systémem mohou těchto cílů dosáhnout.

Proč zálohovat

Základem zálohování je uzavřený koloběh, tzv. closed loop, ve kterém se nápojové obaly stávají základem pro výrobu nových PET lahví a plechovek.  

Proč je zálohování dobré pro životní prostředí

  • Při výrobě plechovky z recyklátu se spotřebuje až o 95 % méně energie než při výrobě plechovky z nerecyklované suroviny, v případě PET až o 90 %.
  • Až 80 % hmotnosti PET lahve lze znovu využít pro výrobu nové lahve, v případě plechovky je to až 97 %.
  • Plechovka z recyklátu má o 80 % nižší uhlíkovou stopu než plechovka z panenského hliníku, v případě PET lahve je uhlíková stopa nižší o 90 %.
  • Zálohový systém pomáhá snížit množství volně pohozeného odpadu. Podle studie společnosti Eunomia z roku 2019 dochází po zavedení záloh ke snížení volně pohozených nápojových obalů až o 95 %.

Jak to funguje v Evropě

Zálohové systémy úspěšně fungují ve 12 zemích. Začátkem roku 2022 se přidalo Slovensko, v únoru Lotyšsko. Do konce roku k nim mají přibýt Malta a Bělorusko, v roce 2023 pak Portugalsko, Turecko, Polsko, Rumunsko, Skotsko a Řecko.

Zdroj: Iniciativa pro zálohování a Zálohujme.cz

Další dokumenty s podrobnými informacemi o zálohování najdete zde.

Prohlédněte si také

9 z 10 Čechů se snaží žít udržitelně

9 z 10 Čechů se snaží žít udržitelně

Vybíráme z Ekoabecedy: Neplýtvejte, vracejte a třiďte

Vybíráme z Ekoabecedy: Neplýtvejte, vracejte a třiďte