Se začátkem nového školního roku odstartoval v mateřských, základních a středních školách v České republice unikátní projekt Vzkaz (v) lahvi. Jeho cílem byla osvěta žáků a studentů v oblasti využívání obalů, jejich třídění a recyklace. Zadavatelé projektu - školní recyklační program Recyklohraní a vzdělávací iniciativa Replastuj - oslovili 3 800 škol v České republice a v nich asi 916 tisíc žáků a studentů. 

V Robinsony a Robinsonky se do konce října proměnilo téměř deset tisíc dětí, žáků a studentů z bezmála čtyř set mateřských, základních a středních škol v rámci vzdělávacího projektu o plastech a jejich recyklaci. Jejich úkolem bylo vytvořit vzkaz pro vrstevníky, rodiče, prarodiče a budoucí generace, jak se mohou chovat ohleduplněji k přírodě a naší planetě. Součástí práce na projektu byly i tematické workshopy a zařazení tématu do běžné výuky.

Vzkaz v lahvi se stal symbolem osvěty pro správné využívání obalů, jejich třídění a recyklaci. Přinese zprávu o tom, jak s ohledem na životní prostředí máme správně zacházet s plastovými obaly – kdy se bez nich obejdeme, a kdy je naopak jejich využití logické a správné, jakým obalům dávat přednost a jaké jsou k tomu důvody, proč je důležité plastové obaly třídit a co z nich vzniká díky recyklaci.

Podklady pro výuku o plastech 

Historií plastů, od jejich vynálezu, přes jejich výzkum a užití, až k současné vizi udržitelné budoucnosti, provedla žáky a jejich pedagogy tato časová osa. Zajímavosti i méně známé informace o plastech, jejich možném použití a významu pro dnešní společnost, o jejich dopadu na životní prostředí a vhodné recyklaci, které ve svých vzkazech mohli použít, se dozvěděli zdeFakta o plastech a mýty, které jsou s nimi často spojovány, pak představuje Pohádka o zlé lahvi.

Věděli jste, že plast je ekologičtější než sklo? Přesvědčí Vás výsledky LCA analýzy životního cyklu výrobku, která sleduje udržitelnost různých druhů materiálů.

Jak Češi vnímají plasty a jak by podle nás vypadal svět bez plastů? Na tyto a další otázky odpovídají výsledky průzkumu veřejného mínění, které najdete zde.

Vysvětlení výrazů, se kterými se v oblasti udržitelnosti často setkáváme, najdete ve slovníčku pojmů.

Zajímavé je také video o tématu plastů a jejich recyklace.

Oceněné vzkazy v lahvi 

Do plnění úkolu se zapojilo 392 škol, od kterých přišlo 473 dokumentací ke splněnému zadání, z toho 228 plnilo zadání pro MŠ, dalších 147 pro 1. stupeň ZŠ, 88 pro 2. stupeň ZŠ a 20 škol plnilo zadání pro SŠ.

V úterý 10. ledna 2023 ocenili zástupci Recyklohraní a Replastuj autory nejvydařenějších Vzkazů (v) lahvi. Jsou jimi tito následující:

 • Kategorie: mateřské školy
  • 1. místo: Základní škola a Mateřská škola Lom
  • 2.-4. místo: ZŠ a MŠ Mostkovice
  • 2.-4. místo: MŠ Čínská, Praha
  • 2.-4. místo: MŠ Louny
 • Kategorie: 1. stupeň základních škol
  • 1. místo: Základní škola Šebetov
  • 2.-3. místo: Základní škola a Mateřská škola Černíkovice
  • 2.-3. místo: Základní škola a Mateřská škola Choryně
 • Kategorie: 2. stupeň základních škol
  • 1. místo: Základní škola Velký Ořechov
  • 2.-3. místo: Základní škola T. G. Masaryka Milovice
  • 2.-3. místo: Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk
 • Kategorie: střední školy
  • 1. místo: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava
  • 2.-3. místo: Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál
  • 2.-3. místo: Střední škola obchodu a služeb, Teplice

Jednotlivé soutěžní Vzkazy (v) lahvi jsou dostupné zde
Fotografie ze slavnostního vyhlášení si můžete prohlédnout zde.