Alpla reportuje o udržitelnosti

Mezinárodní lídr v oblasti obalů a recyklace, skupina ALPLA, s hrdostí představuje svou pátou Zprávu o udržitelnosti s jasným poselstvím "Na tom, co děláme, záleží." Zpráva se zaměřuje na podnikatelsky relevantní témata, jako je ochrana klimatu, účinné využívání zdrojů, rovné příležitosti a právní a regulační změny. Údaje, grafy a příklady dokumentují dosažený pokrok a ukazují, kde je potenciál. „Každý den prosazujeme řešení, která podporují bezpečný, cenově dostupný a udržitelný život na celém světě. Vzhledem k tomu, že s našimi výrobky přicházejí denně do styku více než tři miliardy lidí, přebíráme velkou odpovědnost, která s naším posláním souvisí,“ zdůrazňuje generální ředitel společnosti ALPLA Philipp Lehner.

Konstantní spotřeba energie navzdory růstu

ALPLA se věnuje kvalitním datům jako klíčovému nástroji pro účelná opatření na ochranu klimatu. Vypracovala podrobný výpočet uhlíkové stopy pro všechny regiony, závody a divize. 
Navzdory rostoucím materiálovým potřebám zůstala celková spotřeba energie konstantní. Využívání obnovitelných zdrojů vzrostlo na 22 %. Řada závodů v Rakousku, Německu, Španělsku, Portugalsku, Polsku, Mexiku, Kostarice a Panamě je již provozována výhradně na obnovitelnou energii a v příštích letech mají následovat další závody. K uvedeným výsledkům přispělo také používání odlehčených obalů, vlastní výroba přímo u zákazníka, investice do nejmodernějších recyklačních závodů a inovativní projekty s plastovými alternativami.

Rostoucí podíl recyklovaných materiálů

V souladu s globálním závazkem nadace Ellen MacArthur Foundation New Plastics Economy plánuje společnost ALPLA do roku 2025 používat ve svých obalech nejméně 25 % recyklovaných materiálů. V roce 2021 bylo použito 282 050 tun recyklovaného materiálu, což odpovídá přibližně 16 procentům potřeby materiálu. V roce 2022 to bylo již 327 520 tun, tedy přibližně 18 procent celkové potřeby. Stále častější recyklace použitých plastů je důležitou pákou pro snižování emisí skleníkových plynů a bude dále podporována prostřednictvím investic do recyklace.

Investice do lidského kapitálu

S více než 23 000 zaměstnanci po celém světě se ALPLA nezaměřuje pouze na ekologickou, ale i na sociální udržitelnost. Rodinný podnik provozuje vlastní zařízení péče o děti, sám školí kvalifikované pracovníky v rámci Future Corners po celém světě a nabízí řadu interních školení a e-learningových kurzů. Od roku 2020 přibyla další dvě zařízení péče o děti v Indii a duální školicí programy v Indii, Polsku a Jihoafrické republice. 

Regionální zaměření s důrazem na udržitelnost: Mexiko, Střední Amerika a Karibik

Stejně jako v předchozích zprávách o udržitelnosti je i v tomto vykazovaném období podrobně představen region ALPLA. Tentokrát se jedná o Mexiko, Střední Ameriku a Karibik (MXCA-CARI), kde společnost zaměstnává více než 3 000 lidí na 36 pracovištích. Mezi iniciativy v oblasti udržitelnosti v tomto regionu patří zahájení výstavby nejmodernějšího recyklačního závodu PLANETA, společného podniku společností ALPLA a Coca-Cola FEMSA v roce 2022. Kromě toho byla vypracována regionální uhlíková stopa, byly zalesněny místní zelené plochy a zavedeny iniciativy pro sběr použitých plastů.

Zpráva o udržitelnosti od mezinárodní skupiny ALPLA osvětluje cestu k ekologické budoucnosti - výrazný postup v oblasti recyklace, energetické účinnosti a sociální odpovědnosti. „Jsme přesvědčeni, že každý krok, který podnikneme, má vliv, a jsme odhodlaní pokračovat v naší cestě k pozitivnímu dopadu na planetu a společnost, kterou sdílíme,“ říká Jan Daňsa, ředitel české pobočky ALPLA.

Celou zprávu o udržitelnosti společnosti ALPLA v anglické verzi si můžete přečíst zde.

Prohlédněte si také

Výstava: Plasty jako dobrý sluha, ale špatný pán

Výstava: Plasty jako dobrý sluha, ale špatný pán

Víno z PETky? Jde to a má to i své výhody!

Víno z PETky? Jde to a má to i své výhody!