Cirkularita naději skýtá

Tadeáš Vylita je sedmnáctiletý student třetího ročníku Akademického gymnázia Štěpánská v Praze. Zabývá se vzděláváním a prací s lidmi, organizuje spoustu akcí ve škole i celorepublikové soutěže a projekty. Jedním z nich je i soutěž Cirkulujme, o které jsme si s ním povídali.

1. Co bylo hlavním impulsem pro spuštění soutěže Cirkulujme, na které se od loňského roku podílíte spolu s organizací studentů SEN? 

Ten impuls přišel vlastně z Mattonky, která spoluzaložila iniciativu Zálohujme a oslovila nás, jestli se nechceme s nimi podílet na nějaké formě soutěže, která by zvýšila zájem studentů základních i středních škol o cirkulární ekonomiku a obecně o ekologii. Pak jsme dali hlavy dohromady a vzniklo Cirkulujme.

2. Můžete nám Cirkulujme představit? 

Cirkulujme je kreativní soutěž aktuálně pro žáky 2. stupňů základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Prostřednictvím webináře a navazující soutěže chceme dětem i učitelům vysvětlit základní principy cirkulární ekonomiky. Ukázat jim, že zdroje nejsou nekonečné, ale lze s nimi zacházet šikovně, aby různé materiály mohly snadno cirkulovat (tedy abychom je uměli využívat znovu a pořád dokola…). Tím se můžeme vyhnout například tomu, že materiály v budoucnu úplně dojdou.

3. Jak došlo ke spolupráci se Zálohujme.cz – našli si oni Vás nebo jste je oslovili sami? 

Zálohujme.cz nám představila Andrea Brožová z Mattoni 1873, která je zároveň mluvčí této iniciativy. Původně jsme žádali o sponzoring jednoho našeho projektu, ale nakonec z toho vznikla tato spolupráce, čehož si vážíme.

4. Kolik škol nebo studentů se do prvního ročníku zapojilo a jaké ohlasy má ročník letošní? 

Celkem 63 škol mělo zájem o webinář, kterým vždy startujeme naši soutěž. Do samotné soutěže se přihlásilo 13 škol, studentů pak 23, projektů bylo 15. Týmy mohly být jednočlenné či 2-3členné.

5. Změnilo se oproti loňsku zadání soutěže? 

Ano, a to celkem výrazně. V minulém kole na jaře jsme studentům dali úvod do cirkulární ekonomiky, a ti se pak měli zamyslet, co v každodenním životě změnit, aby produkovali méně odpadu a jak opakovaně využít materiály, které jsou zdánlivě na jedno použití. Letos jsme se zaměřili na cirkularitu nápojových plechovek. Chtěli jsme upozornit na to, že je obrovská škoda, když hliníkové plechovky od nápojů končí na skládkách a ve spalovnách. K recyklaci se totiž dostanou jen 3 z 10, přitom se díky ní ušetří více než 90 % vody i energie oproti tomu, když se vyrábí nové z primární suroviny, z bauxitu. Proto by bylo fajn, kdyby byly plechovky zálohované. To by se pak k opakované recyklaci dostaly skoro všechny.

6. Podle jakých kritérií vybíráte výherce v jednotlivých kategoriích? 

Projekty hodnotí lidé ze Zálohujme.cz. Posuzují nápad, kreativitu a zpracování zadání. Nemáme pevně daná pravidla, podle kterých bychom hodnotili.

7. V čem Vy osobně vidíte důležitost podobných projektů pro žáky a studenty? 

Studenti dostávají díky takovým projektům šanci si něco zkusit. Učit se projektovou výukou, zamýšlet se nad reálnými problémy a snažit se je vyřešit. V tématu ekologie a cirkulární ekonomiky je to strašně moc potřeba. A úplně nejlepší je, když do soutěže jdou v týmech, naučí se pracovat spolu s ostatními, hledat kompromis a umět vyslechnout názor někoho dalšího. To mi přijde na druhém stupni základních škol úplně nejtěžší a nejdůležitější.

8. Jak na soutěž reagují pedagogové, jsou při přípravě prací studentům nápomocní? 

Ti, které se nám podaří oslovit a zaujmout je naší soutěží, jsou fantastičtí. Studentům pomohou, dokonce někteří zařadí práci na projektu do běžné výuky (což mnohdy má větší efekt než povídat u spuštěné prezentace, kterou studenti slepě opisují). Někdy si ale soutěž najdou sami studenti a pracují si na projektu… 

9. A jaký ohlas má téma u samotných žáků a studentů? Víte, nakolik se o cirkularitu zajímají, zjišťují si proaktivně informace, které pak aplikují do svého chování? 

Troufám si říct, že obrovský. Alespoň u těch, kteří se k soutěži díky učitelům dostanou. My oslovíme konkrétní učitele, ti potom nabídnou soutěž svým žákům. Téma je samozřejmě zajímá, je to něco, co by mělo zajímat nás všechny. Udržitelný svět, ekologie, globální změny klimatu… Dle mého názoru ano, aktivně se zajímají a informace si hledají. Minimálně už je v životě nenapadne netřídit či ještě hůř odhazovat odpadky do přírody.

10. Jak Vy sám přispíváte svým chováním k cirkularitě věcí? 

Už odmalička jsem veden k třídění, jsem vychováván k udržitelnosti, za což patří velký dík mým rodičům. Na nákup chodím s plátěnkou, mám dvě lahve, které střídám, ale hlavně všude, kde to jde, jezdím na kole. Autem prakticky nejezdím, když nemohu na kole, jdu pěšky. Letos jsem si našetřil na tablet, takže do školy nenosím sešity, knížky si půjčuji v knihovně, nekupuji si je. Doufám, že jednou budu moct přinést do obchodu zálohovanou PETku nebo plechovku, kterou jsem vypil, aby z ní mohla být opět vyrobena PETka nebo plechovka. A právě o to se snažíme.


Tadeáš Vylita studuje třetí ročník Akademického gymnázia Štěpánská. Vedle aktivní účasti a pořádání nejrůznějších akcí pro studenty, je i lektorem občanských workshopů a náruživým hráčem a trenérem volejbalu. Zabývá se vzděláváním a prací s lidmi a až dokončí studia, vidí se jako učitel a později třeba i jako ředitel školy.

Prohlédněte si také

Studenti vyzývají k cirkularitě

Studenti vyzývají k cirkularitě

Zálohy zatočí s odpadem v přírodě

Zálohy zatočí s odpadem v přírodě