Co bude dál?

Otázka, kterou si klade řada z nás, když sledujeme informace o zhoršujícím se stavu životního prostředí. Na totéž se ptá i nově vzniklá stejnojmenná komunikační a kreativní platforma se zaměřením na změnu klimatu.

„Co bude dál?“ je síť odborníků, editorů, žurnalistů a kreativců, kteří připravují objektivní, evidence-based vzdělávací obsah na téma klimatické změny pro média a jejich čtenáře. Ve svých článcích a doporučeních se opírají o výsledky domácích i zahraničních studií, rozhovory s předními odborníky v oboru i o činnosti organizací zaměřených na ochranu klimatu. 

Na aktuální postoje české veřejnosti ke změně klimatu, klimatickým a energetickým politikám, zastáncům ochrany klimatu nebo snižování uhlíkové stopy domácností se zaměřuje i studie výzkumného týmu Katedry environmentálních studií FSS MUNI ve spolupráci s neziskovou organizací Green Dock.

Zajímá vás, kam se vyvíjejí názory obyvatel ČR a jaké vlivy nejvíce působí na veřejné mínění v této oblasti? A jak se jednotlivé skupiny společnosti liší svým vztahem ke klimatu? Mezi nejzajímavější zjištění patří například tato:

V současnosti 76 % veřejnosti ví, že změna klimatu probíhá a 71 % si uvědomuje, že její hlavní příčinou jsou lidské aktivity. Celých 28 % uvádí, že více než dvěma lety podporuje ochranu klimatu. Jen 4 % se přiklání k názoru, že klimatická změna neexistuje, a pouze 2 % odmítají ochranu klimatu více než před dvěma lety.

Více než 70 % veřejnosti souhlasí s tím, aby se ekonomicky podporovalo vytváření přírodních prvků zadržujících vodu v krajině, aby se v zemědělství používaly ekologické postupy, aby se za zateplovaly budovy a stavěly budovy nenáročné na energie, rozvíjely obnovitelné zdroje energie nebo zavedla výuka o změně klimatu a ochraně klimatu na všech základních a středních školách. 

Výsledky ukazují, že chybí známé, důvěryhodné a respektované osobnosti, které by s českými diváky, posluchači a čtenáři mluvili o ochraně klimatu způsobem, který jim je blízký. Více než 70 % veřejnosti by přitom chtělo, aby se do ochrany klimatu více zapojilo Ministerstvo životního prostředí, vláda, firmy, domácnosti a čeští vědci a vědkyně, podle více než 60 % také například česká média nebo politici a političky.

Podrobnější výsledky průzkumu, podle kterého česká veřejnost považuje změnu klimatu za závažný problém a chce, aby ho Česká republika řešila, si můžete přečíst zde.

Prohlédněte si také

Pet tropicana 2.0: tropický prales z plastu

Pet tropicana 2.0: tropický prales z plastu

Protože země je jen jedna

Protože země je jen jedna