Protože země je jen jedna

V neděli 5. června si celý svět připomene Mezinárodní den životního prostředí. Poprvé byl pořádán v roce 1974, aby upozornil na rostoucí problémy se znečišťováním životního prostředí, globálním oteplováním, udržitelností a také ilegálním obchodem se zvířaty. Iniciátorem tohoto významného svátku, který se každý rok koná v jiném státě, je OSN.

V letošním roce pořádá Světový den životního prostředí na téma #OnlyOneEarth Švédsko. Ve dnech 2. až 3. června bude hostit akci Stockholm+50, která připomene 50. výročí Konference OSN o životním prostředí člověka, která se poprvé konala ve Stockholmu v roce 1972. Ta zařadila udržitelný rozvoj na celosvětovou agendu a vedla k vyhlášení Světového dne životního prostředí.

Změna klimatu, úbytek přírody a biologické rozmanitosti, znečištění a odpady - důkazy, že Země je v ohrožení, jsou každým dnem naléhavější. Cestou z tohoto dilematu je transformace ekonomik a společností tak, aby byly inkluzivní, spravedlivé a více propojené s přírodou. Projekt #OnlyOneEarth vyzývá ke kolektivním transformačním akcím v celosvětovém měřítku, jejichž cílem je oslavovat, chránit a obnovovat naši planetu, přejít od jejího poškozování k jejímu uzdravování.

 

Co může pro ochranu přírody udělat každý z nás? 
Naše individuální rozhodnutí ovlivňují podobu naší společnosti a prostředí, ve kterém žijeme. 


Vybrat si můžeme z mnoha způsobů, jak změnit svůj přístup a přispět ke změně. Nabízíme několik z nich:

  1. Finanční investice jsou klíčovou pákou v rukou jednotlivců a komunitních skupin. Ujistěte se, že instituce, u nichž spoříte nebo investujete, splňují vysoké standardy udržitelnosti. Pokud vlastníte, zdědíte nebo koupíte vlastní dům nebo jinou nemovitost, ušetřete energii a peníze z dlouhodobého hlediska tím, že ho zateplíte a zajistíte co nejúčinnější a nejudržitelnější vytápění a chlazení.
  2. Do roku 2050 se počet obyvatel na světě zvýší na 9 miliard. Poptávka po potravinách rychle roste, což zvyšuje tlak na životní prostředí a na přírodní zdroje Země. Všichni můžeme přispět ke snížení negativního dopadu rostoucí populace drobnými změnami ve způsobu nákupu a spotřeby potravin. Vyvážená strava založená na rostlinné stravě je prospěšná pro naše zdraví i pro naši planetu.
  3. Volba spotřebitele je zásadní pro přechod na oběhový a ekologický systém udržitelné ekonomiky. Nakupujte výrobky a služby s nízkou ekologickou stopou a pořizujte si pouze zboží, které skutečně potřebujete a o které se můžete podělit s ostatními. Podporujete tím ekologické využívání výrobků.
  4. Osobní doprava má velký podíl na klimatické krizi. Cestování automobily na benzín
  5. a naftu či letadly zapříčiňují vznik většiny skleníkových plynů v odvětví dopravy, a to zejména v zemích s vysokými příjmy. Fosilní paliva jsou velkým zdrojem látek znečišťujících ovzduší. Pohybujte se co nejvíc pěšky nebo na kole, a když už musíte překonat delší vzdálenost, volte spolujízdu nebo prostředky poháněné šetrnějšími zdroji.
  6. To, jak trávíme svůj volný čas, má také obrovský vliv na životní prostředí. Vložte svou energii do zážitků, které přispějí k ochraně přírody, vzdělávejte se v ekologických tématech a vneste poznatky z nich do svého životního stylu.

S fakty a čísly, které se ke Světovému dni životního prostředí vztahují, se můžete seznámit na tomto odkaze.

 

Kolik toho víte o největších hrozbách, kterým naše Země čelí? Udělejte si kvíz.

Prohlédněte si také

Co bude dál?

Co bude dál?

Nebuďme egoisty, staňme se ecoisty

Nebuďme egoisty, staňme se ecoisty