Děti vs. Ekologie

Téma životního prostředí se stále více dostává do osnov učiva na základních školách a pro
všeobecný přehled dětí a jejich výchovu je dnes už nepostradatelné.

Návod, jak se ho zhostit a srozumitelnou a zajímavou formou informace o ekologii a
udržitelnosti dětem předat, by měla pedagogům dát metodická příručka pro učitele
středních škol a druhých stupňů základních škol. Letos ji vydal kolektiv autorů pod křídly
vzdělávacích programů Člověka v tísni s cílem inspirovat ke správnému nastavení projektové
výuky ve vzdělávání. Dostupná je i veřejně na tomto odkaze.

Zajímavá doporučení týkající se toho, jak s dětmi (nejen) ve škole mluvit o ekologii, sdílí i ekologický psycholog Jan Krajhanzl. Mezi ta zásadní patří následující tři:

  1. S dětmi je potřeba o klimatu mluvit, ale zároveň bychom je neměli poškodit a vyděsit. Menším dětem nabízejme pravdivé, ale zjednodušené odpovědi bez zbytečně znepokojujících detailů. Dostat by měli také ujištění, že je tu hodně lidí, kteří přemýšlí o tom, jak problém znečištěného životního prostředí vyřešit a aktivně na tom pracují. 
  2. Zdůrazňujte aktivní přístup. Hledejte s dětmi cesty, jak vy sami můžete k ochraně životního prostředí přispět. Pokud víme, že se na řešení problému nějak podílíme, cítíme se líp a je větší pravděpodobnost, že se budeme nějak rozumně chovat.
  3. Ukažte dětem, co mohou získat, když se vzdají něčeho, co přírodě zrovna neprospívá. Je potřeba zdůraznit, že když se něčeho vzdám, něco jiného získávám. Když budu jíst míň masa, dám si víc luštěnin a zeleniny a budu zdravější. Když na dovolenou pojedu vlakem, víc uvidím. Zkrátka neměl bych se týrat a myslet jen na to, oč přicházím, ale i na to, co tím získám.

Nedostatek dostupných materiálů, které by téma klimatické změny pomáhaly učitelům vnášet do výuky jednotlivých předmětů, vnímají i pedagogové sdružení v rámci platformy Učitelé za klima. Rozhodli se proto kromě webového rozcestníku vytvořit veřejně dostupnou databázi klimatologů a dalších odborníků, kteří jsou ochotni zavítat na různé typy škol a přednášet o tématech spjatých s klimatickou změnou. „Vzhledem k tomu, že dopady klimatické změny budeme pravděpodobně pociťovat čím dál intenzivněji, dá se předpokládat, že tlak na školy, aby se tomuto tématu věnovaly podrobněji, bude zesilovat,“ myslí si Jiří Karen, jeden z členů spolku Učitelé za klima sdružující učitele usilující o tematizaci klimatické krize v současném vzdělávání.

Článek vznikl s využitím informací z webu Eduzin.cz.

Prohlédněte si také

Inspirujte se v přírodě!

Inspirujte se v přírodě!

Z lahve do lahve - z plechovky do plechovky

Z lahve do lahve - z plechovky do plechovky