EKOABECEDA

Plasty jsou mezi námi – jsou nedílnou součástí našeho života, mají svá pozitiva, ale přináší také řadu úskalí, neboť každý kousek plastu může přírodě ublížit. Na život s plasty je tak nutné připravovat i nastupující generace, a právě proto je s novým školním rokem pro učitele k dispozici EKOABECEDA aneb Malý průvodce světem plastových obalů. Metodická příručka od školního vzdělávacího projektu Recyklohraní, edukativní iniciativy Replastuj a společnosti Alpla se tematicky zaměřuje na výrobu, zodpovědnou spotřebu, včetně opakovaného použití, a následné nakládání s odpadními plastovými obaly, jehož součástí je třídění a recyklace. 

EKOABECEDA má – především pedagogům a s jejich přispěním pak žákům mateřských, základních a středních škol – poskytnout informace, které jim pomohou zorientovat se v tématech výroby, používání při dennodenních činnostech, opakovaného použití, třídění, recyklace a případně o jiném využití použitých plastových obalů, především PET lahví a nejrůznějších dalších plastových obalů na potraviny, kosmetiku a čisticí prostředky, jako jsou krabičky a přepravní boxy, sáčky nebo fólie. Přílohu této metodické příručky navíc tvoří scénáře s praktickými cvičeními a pokusy, které žákům pomohou snáze informace pochopit a dobře si je zapamatovat. 

Publikace Ekoabeceda do škol zaměřená na otázku plastů předkládá čtenářům nejen fundovaný náhled na současnou problematiku plastů v našem životě, ale pokládá i řadu inspirativních myšlenek právě v oblasti našeho chování a aktivního přístupu k našemu okolí, říká Vladimír Kočí z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a dodává: „Vyspělé technologie jsou nedílnou součástí našeho kulturního rozvoje, bez kultivace našich spotřebitelských návyků nás však i ty sebelepší technologie nezachrání. Rozvoj environmentálního cítění v kontextu technologických možností představuje vynikající přínos této publikace. Věřím, že Ekoabeceda do škol pomůže nejen kultivovat přístup mladších generací v používání a nakládání s plasty, ale taktéž bude rozvíjet jejich zájem o životní prostředí.“ 

Hravě a prakticky rozvíjet kritické myšlení

Kolem třídění plastů a recyklace panuje spousta mýtů a polopravd. Známý citát Jana Amose Komenského zní: „Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“. V tomto duchu proto byla vytvořena i metodika školního vzdělávacího programu Recyklohraní, vzdělávací iniciativy Replastuj a společnosti Alpla, která přináší strukturované základní informace o výrobě, používání, opakovaném použití, třídění a recyklaci plastových obalů. Především však chce vést žáky k poznávání a pochopení souvislostí a rozvoji kritického myšlení. Dává jim prostor pro mnoho důležitých otázek, ale zároveň na ně umí srozumitelně odpovědět a umí je přimět o nich i více přemýšlet.

EKOABECEDA nabízí vyčerpávající informace o plastech a jejich spotřebě, o obalových materiálech, jejich výhodách i nevýhodách a také o metodě LCA (Life Cycle Assessment), díky níž posuzujeme celý životní cyklus konkrétního výrobku, služby či technologie z hlediska jeho působení na životní prostředí. 

Zohledňuje také aktuální témata, jako jsou např. cirkulární ekonomika, rPET obaly, mýty a fakta týkající se využívání a škodlivosti plastů, ecodesign, upcyklace a downcyklace atd. Předkládá i nejnovější informace z české legislativy společně se srovnáním s tou evropskou a nejnovější statistiky týkající se recyklace a třídění. V neposlední řadě se zabývá ale také problematičtějšími tématy, jako je greenwashing či stále více diskutované problematice bioplastů. Na úplný závěr pak přináší několik tipů, jak může každý snížit spotřebu plastových obalů a podpořit jejich opakované použití nebo recyklaci.

EKOABECEDA je průvodce, který nabízí cestu, ale i způsob, jak udržitelně žít 

Příliš rychlý životní styl nás vede k potřebě rychlých a pohodlných řešení – ta však často pozbývají kulturní úrovně. Zpomalme náš chvat a bude méně odpadů. Položme si otázku, jak nejlépe prospějeme životnímu prostředí? Někdy je to opakovaným používáním, někdy využívání recyklovaných obalů a někdy prostě jen pitím kohoutkové vody,“ popisuje Vladimír Kočí z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Smyslem EKOABECEDY tak není pouze vysvětlení a ukázání konkrétních příkladů, jak správně třídit a recyklovat, jejím záměrem je také zařadit téma udržitelnosti a přemýšlení v širších souvislostech o problematice plastů do školní výuky. Plasty tak pro nás i pro nastávající generace nemusí být zkáza, ale především výzva.

Prohlédněte si také

Hrou k udržitelnému chování

Hrou k udržitelnému chování

Vše, co jste chtěli vědět o mikroplastech, ale báli jste se zeptat…

Vše, co jste chtěli vědět o mikroplastech, ale báli jste se zeptat…