Inspirace přírodou

Značku Mattoni asi není nutné dlouze představovat. O  její cestě za 150 let existence, udržitelných hodnotách, aktuálních projektech a podpoře zálohového systému jsme si povídali s její mluvčí Lutfií Volfovou.

Mattoni letos slaví 150 let od svého založení. Liší se dnešní hodnoty značky oproti těm původním? V čem došlo k největšímu posunu? 
Mattoni stále staví na hodnotách, ze kterých vycházel už zakladatel značky, vizionář a geniální podnikatel své doby – Heinrich Mattoni. Přestože jsme se z jedné stáčírny v Kyselce na Karlovarsku rozrostli na největšího středoevropského výrobce a distributora nealkoholických nápojů, stále se snažíme udržovat tradici rodinné a inovativní firmy. A protože si uvědomujeme, že s velkým růstem se pojí velká odpovědnost, tak se snažíme při všem, co děláme, myslet na to jaké dopady to má na svět kolem nás, tak abychom i za 150 let mohli spotřebitelům nabídnout čisté minerální vody, pocházející ze zdravé krajiny. 

Jaké jsou zásadní milníky v historii značky? 
Důležitých milníků je celá řada. Historie značky Mattoni se začala psát již v roce 1830, kdy se v Karlových Varech narodil pozdější zakladatel Heinrich Mattoni. Jeho otec městský radní Karl Mattoni pak v roce 1856 získal pacht na skomírající export karlovarských minerálních vod. Opravdovým rokem založení společnosti je ale rok 1873, kdy Heinrich Mattoni kupuje od hraběte Heřmana Černína z Chudenic Ottův pramen a přilehlé pozemky v okolí Kyselky, zakládá firmu Mattoni a zvelebuje lázně Kyselka. Společnost si pak během 20. století prošla mnoha náročnými obdobími. Na česko-italskou tradici pak po revoluci navázala rodina Pasquale, která významně modernizovala stáčecí závod. Současný majitel Alessandro Pasquale pak od roku 2000 podnik významně rozšířil o další závody v ČR i v zahraničí. A letos tak Mattoni 1873 slaví 150. výročí založení s 11 závody v 8 zemích a 52 značkami ve svém portfoliu. 

Silným konceptem, který Mattoni komunikuje, je udržitelnost. Můžete popsat postoj a aktivity Mattoni v téhle oblasti 
Čistota a kvalita našich produktů velmi úzce souvisí s čistotou a kvalitou životního prostředí a je tedy více než logické, že vynakládáme obrovské úsilí v mnoha oblastech, abychom nejen snižovali ekologickou stopu našeho podnikání, ale snažíme se dělat vždy i něco navíc, co přinese pozitivní dopady pro široké okolí. Jsme jedním z mála, ne-li jediným nápojovým výrobcem, který velkou část svých produktů přepravuje po železnici. Dlouhodobě hledáme nejlepší řešení pro nakládání s nápojovými obaly, a proto jsme už v roce 2018 založili iniciativu Zálohujme.cz, která sdružuje odborníky, firmy i neziskové organizace, které podporují zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky. Ten umožní opakovanou recyklaci tzv. „z lahve do lahve“ a „z plechovky do plechovky“ a uzavře materiálovou smyčku. Dokážeme tak snížit dopady výroby a nakládání s nápojovými PET lahvemi a plechovkami až o 28 %. V rámci péče o okolí našich vodních zdrojů jsme v loňském roce odstartovali ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody projekt na podporu druhové rozmanitosti. Postupně obnovujeme původní luční ekosystémy v okolí našich závodů. Momentálně takto hospodaříme na 18 hektarech po celé ČR. 

Značka Mattoni stojí za projektem Zálohujme. Co bylo impulsem k jeho založení a co je jeho hlavním smyslem? 
Společnost Mattoni 1873 dlouhodobě hledala řešení, jak snížit dopady výroby a nakládání s nápojovými obaly. Financovali jsme řadu projektů a studií, některé se ale ukázaly jako slepé uličky. Pak jsme ale dostali výsledky studií, které jsme zadali Institutu cirkulární ekonomiky, VŠCHT a Eunomia a ty ukázaly, že nejlepší je jít cestou cirkulární, opakované recyklace. To znamená, že maximálně zefektivníte sběr použitých obalů (pomocí zálohového systému) a materiál pak opakovaně využíváte na výrobu nových obalů (pomocí recyklace z lahve do lahve). Proto jsme založili iniciativu Zálohujme.cz, abychom o výsledcích studií a zahraničních zkušenostech informovali odbornou i laickou veřejnost. Pokud vše půjde dobře, tak by plošný zálohový systém mohl být v ČR spuštěn už v roce 2025. 

Téma cirkularity a zálohování jste přinesli i na letošní Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Jakou formu jste zvolili a jaké bylo hlavní sdělení kampaně? 
Když nás festival požádal o pomoc s hledáním cirkulárního řešení pro PET lahve a plechovky, měli jsme obrovskou radost. Promýšleli a ověřovali jsme nejrůznější možnosti, a nakonec jsme zvolili kombinaci „odpadové“ a edukační linky. Na festivalu jsme vytvořili 3 ECO Life pointy, kde mohli návštěvníci odevzdat do zálohomatů prázdné PET lahve a plechovky. Jako motivaci za každou odevzdanou PETku či plechovku dostali 20 Kč slevu na koktejl. Využili jsme také příležitost hned na místě návštěvníkům ukázat, co se po vhození do zálohomatu s PETkou stane. Ve video spotu, který jsme vytvořili ve spolupráci s ALPLA ČR a s Replastuj jsme odvyprávěli příběh cirkulární PET lahve. Sběr nápojových obalů ve Varech ještě doplnili naši Lovci PETek, kteří se pohybovali po celé kolonádě.  

Jak na „cirkulární KVIFF“ reagovali návštěvníci festivalu? 
Setkali jsme se samými pozitivními reakcemi. Je vidět, že se veřejnost o téma udržitelnosti a lepšího nakládání se zdroji i odpadem zajímá. A když se lidem trošku přiblížíte, tak se ochotně zapojí. Do zálohomatů a lovcům PETek lidé na festivalu vrátili 2 700 PET lahví a 1 100 plechovek, které jsme následně odevzdali k recyklaci. 

Proč bychom podle Vás měli zálohovat PET lahve a plechovky? 
Cirkulární řešení při nakládání s nápojovými obaly se inspiruje v přírodě a jejích cyklech, kde nic není odpadem. Příroda vše dokáže znova zpracovat a s každým potenciálním odpadem přírodního původu pracuje jako se zdrojem pro vznik něčeho nového. Podobně může fungovat cirkulární recyklace a zálohový systém je jedním z jejích pilířů. Díky zálohám se do oběhu může vrátit i více než 90 % PET lahví a plechovek, které pak poputují k opakované recyklaci, stanou se tak zdrojem pro výrobu nových PET lahví, a to opakovaně. Studie potvrdily, že takový systém dokáže snížit environmentální dopady PETek a plechovek až o 28 % a ročně by se ušetřilo kolem 39 200 tun CO2.  

Jaké další kroky v oblasti recyklace Mattoni podniká? 
V nápojovém průmyslu je cirkularita založena na třech pilířích: na ekodesignu – tedy navržení a vývoji dobře recyklovatelných obalů, na co nejlepším zpětném odběru obalů – nejlépe systémem zálohování PET lahví a plechovek, a na následné recyklaci z lahve do lahve (a z plechovky do plechovky). Bez splnění těchto tří podmínek nelze plné cirkularity dosáhnout. Začíná to již u navrhování obalu tak, aby bylo co nejsnazší jej buď opakovaně používat (skleněné znovu plnitelné lahve) nebo opakovaně recyklovat (v případě PET lahví a plechovek).  

Jaké jsou vaše další plány v téhle oblasti? 
Postupně bychom se rádi dopracovali do bodu, kdy budou všechny naše obaly cirkulární.  


Lutfia Volfová pracuje jako PR manažerka a tisková mluvčí ve společnosti Mattoni 1873 a zároveň vede komunikaci projektu Zálohujme, jehož je Mattoni 1873 zakládajícím členem. V oblasti PR se pohybuje už 15 let a nikdy by podle svých slov neměnila. „Mattoni je můj love brand v podstatě už od malička a jsem proto velmi hrdá, že se na budování komunikace značky (značek) a projektů můžu podílet. Navíc velmi oceňuji postoj Mattoni k udržitelnosti a cirkularitě. Alessandro Pasquale byl průkopníkem myšlenky zálohového systému v ČR a Mattoni 1873 se zasadila o prosazení a edukaci veřejnosti v této věci. Vzhledem k tomu, že i já se dlouhodobě snažím žít udržitelně, tak si postoje Mattoni o to více vážím a jsem ráda, že mohu přiložit ruku k dílu v rámci projektu Zálohujme,“ říká Lutfia.

Prohlédněte si také

Hrou k udržitelnému chování

Hrou k udržitelnému chování

Vše, co jste chtěli vědět o mikroplastech, ale báli jste se zeptat…

Vše, co jste chtěli vědět o mikroplastech, ale báli jste se zeptat…