Kláštorná kalcia ve 100% rPETU

Společnost Kofola, výrobce nealkoholických nápojů, se stala průkopníkem tzv. „close the loop“, když ve svém výrobním závodě v Kláštoře pod Znievom začala plnit minerální vodu Kláštorná Kalcia do lahví vyrobených pouze ze slovenských zálohovaných PETek.

"Jednou z hodnot značky Kláštorná Kalcia, ale i celé skupiny Kofola, je udržitelnost, proto jsme využili první možnosti uplatnit opci na výkup PET obalů ze slovenského zpětného odběru lahví. Jsme rádi, že posouváme náš ekologický přístup na další úroveň," říká Jannis Samaras, generální ředitel skupiny Kofola.

Společnost nakupuje PET lahve v modré, zelené a čiré barvě a zpracovaný materiál bude postupně využívat ve svých nápojových obalech. Minerální voda Kláštorná Kalcia, dosud stáčená do 100% rPET lahví vyrobených z čirého recyklovaného materiálu pocházejícího z celé Evropy, se nyní stane první značkou, která bude v březnu 2023 stáčena do rPET lahví vyrobených pouze z modrých PET lahví pocházejících ze slovenského zálohového systému. Tímto krokem začala Kofola plnit svůj závazek k cirkulaci obalů na regionální úrovni.

"Pro Správce je prioritou, aby materiál sebraný v zálohovém systému byl využit v souladu s oběhovým hospodářstvím a znovu použit pro výrobu stejného výrobku, čímž se zajistí uzavření materiálového cyklu a úspora přírodních zdrojů. Jsme rádi, že výrobci nápojů tuto možnost využívají a že v tak krátké době uvidíme na pultech první nápojové obaly v obalech vyrobených z materiálu, který jsme za rok fungování slovenského zálohového systému nasbírali," říká Marián Áč, generální ředitel Správce zálohového systému Kofola.

Lahve vyrobené z recyklovaného PET patří k těm nejekologičtějším

"Přestože je PET často vnímán negativně, jedná se o jeden z nejlépe recyklovatelných obalových materiálů. Výroba rPET v našich výrobních závodech navíc produkuje o 92 % menší uhlíkovou stopu než výroba primárního PET, tedy z ropy jako primární suroviny,“ říká Jan Daňsa, country manager společnosti ALPLA, která je výrobcem a dodavatelem obalových materiálů i pro Kofolu.

Materiál rPET se obvykle vyrábí z PET lahví tříděných do žlutých kontejnerů. Prázdné PET láhve se umyjí, zbaví se jiných druhů plastů používaných na víčka, etikety, rozřežou se na malé vločky, několikrát se promyjí, roztaví a vyrobí se z nich granulát pro výrobu nových výrobků. Pokud má být materiál použit pro balení potravin, musí splňovat certifikaci EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), kdy nejméně 95 % vstupního PET materiálu musí pocházet z potravin. "Díky zálohovému systému na Slovensku se k nám dostávají pouze nápojové obaly, takže při jejich třídění vzniká méně odpadu a materiál je také čistší než z běžného tříděného odpadu z domácností," dodává Jan Daňsa. 

Prohlédněte si také

Výstava: Plasty jako dobrý sluha, ale špatný pán

Výstava: Plasty jako dobrý sluha, ale špatný pán

Víno z PETky? Jde to a má to i své výhody!

Víno z PETky? Jde to a má to i své výhody!