Škodí plasty životnímu prostředí?

Ve společnosti (alespoň té české, jak ostatně potvrdil i nedávný výzkum veřejného mínění) stále převládá názor, že plasty jsou pro životní prostředí nejškodlivějším materiálem. Plastové lahve poházené v lese nebo kolem odpadkových košů přírodě určitě nepomáhají, ale dopad plastů na životní prostředí je třeba posuzovat v mnohem širším kontextu.

Zabývá se tím LCA (z anglického termínu Life Cycle Assessment) analýza, kterou si nechala vypracovat společnost ALPLA. Zaměřuje se na hodnocení výrobků z hlediska jejich vlivu na životní prostředí v každé fázi jejich životního cyklu – od těžby nerostných surovin, přes zpracování materiálu, dopravu, výrobu, užívání výrobku až po jeho finální zpracování jako odpadu a recyklaci.  

Podle serveru Udržitelnýobal.cz je LCA analytický nástroj, jak dopad výrobků na životní prostředí hodnotit a ideálně navzájem porovnávat jejich různé alternativy. Cílem je jednak odstranit již zaběhlé nefunkční způsoby produkce a zároveň předcházet vzniku nových škod.  „Přínosem LCA je vyjadřování environmentálních dopadů pomocí specifických problémů jako je například globální oteplování, znečišťování ovzduší, kontaminace vody a půdy nebo spotřeba energie a surovin,“ říká Vladimír Kočí z Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.

Zkrácenou verzi LCA analýzy společnosti ALPLA si můžete v anglické verzi prohlédnout zde

Prohlédněte si také

9 z 10 Čechů se snaží žít udržitelně

9 z 10 Čechů se snaží žít udržitelně

Vybíráme z Ekoabecedy: Neplýtvejte, vracejte a třiďte

Vybíráme z Ekoabecedy: Neplýtvejte, vracejte a třiďte