Udržitelnost a nakupování

Udržitelnost je už několik let společenským tématem číslo jedna a stále více zasahuje do obchodních a komunikačních strategií firem a institucí. I letos budou firmy nucené reagovat na nové legislativy a stále se zvyšující nároky spotřebitelů. 

Nejnovější poznatky z oblasti udržitelnosti, které pomohou značkám odhalit to, na čem zákazníkům záleží a na základě toho nastavit správnou strategii na cestu k udržitelnosti, poskytuje Sustainability Sector Index.

Třetina spotřebitelů řeší při nákupech udržitelnost

Podle něj se téměř jeden ze tří (29 %) spotřebitelů ve svém nákupních chování nechá ovlivnit klimatickými a sociálními otázkami. Nejvyšší podíl (33 %) „aktivních“ spotřebitelů – těch, kteří se nejvíce angažují a jsou připraveni investovat čas a úsilí do snížení ekologické stopy – mají Spojené státy americké. V Evropě tvoří tato skupina 31 % populace, v ČR je podíl nejaktivněji zapojeného obyvatelstva 30 %.

Mladší zákazníci aktivně reagují na klimatickou změnu

Studie potvrzuje významný generační posun v environmentálním chování. Mladší spotřebitelé (ve věku 18–34 let) se budou s větší pravděpodobností než ti starší snažit aktivně měnit svůj životní styl v reakci na klimatické problémy – např. vyhýbat se produktům, které při výrobě využívají neobnovitelné zdroje nebo nadměrné množství vody nebo nakupovat z druhé ruky. To je v protikladu k jednání starších spotřebitelů (ve věku 55 let a více), kteří mají tendenci přizpůsobit nákupní chování svému stávajícímu životnímu stylu.

Specifika českých spotřebitelů

Přestože si Češi uvědomují důležitost udržitelného chování, čekají proaktivitu hlavně od značek. Zatímco 69% českých spotřebitelů je otevřeno udržitelnějšímu způsobu života, pouze necelá jedna třetina (29%) je ochotna věnovat čas a peníze na podporu značek, které se chovají zodpovědně k životnímu prostředí i ke společnosti. Překážky udržitelného chování vycházejí z názoru, že udržitelné produkty jsou dražší (70%) a obecně lidem chybějí informace o míře jejich udržitelnosti (69%). 33% spotřebitelů již přestalo kupovat produkty nebo služby kvůli jejich dopadu na životní prostředí nebo na společnost. Zároveň až 61% spotřebitelů vyjádřilo své obavy z greenwashingu, že značky komunikují témata udržitelnosti jen kvůli komerčnímu prospěchu.

Kolem komunikace udržitelnosti tedy panuje skepse. Pokud není prezentována správným způsobem, je podle názoru firem zbytečné do ní investovat. S odkazem na výzkum agentury Kantar pak doložily, že pokud sociální sdělení v reklamách nesedí k dané značce, je příspěvek takových reklam výrazně nižší a zdaleka nemá požadovaný efekt

O tom, jak přístup své firmy k udržitelnosti hodnotí její zaměstnanci, si můžete přečíst v dalším článku.

Prohlédněte si také

Alpla reportuje o udržitelnosti

Alpla reportuje o udržitelnosti

Udržitelnost v módním průmyslu

Udržitelnost v módním průmyslu