Vzkaz (v) lahvi

V Robinsony a Robinsonky se obrazně řečeno promění žáci a studenti českých mateřských, základních a středních škol, kteří se zapojí do společného projektu iniciativy Replastuj a spolku Recyklohraní nazvaného Vzkaz (v) lahvi. Jejich úkolem je vytvořit vzkaz pro své vrstevníky, rodiče, prarodiče a budoucí generace se zprávou o tom, jak s ohledem na životní prostředí máme správně zacházet s plastovými obaly, jak a proč je třídit a jak je to s jejich recyklací.

Každý by měl díky vzkazu snadno pochopit, jak to s těmi plasty je, že jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem a proč je důležité je dobře třídit a recyklovat. Samozřejmě platí, že čím méně odpadu z obalů, a to nejen plastových, vytvoříme, tím lépe. To je pravidlo, které je ze všech nejdůležitější. Přiznejme si ale, že jsou situace, kdy se bez nich neobejdeme,“ komentuje zadání úkolu ředitelka Recyklohraní Hana Ansorgová a dodává:  „Možná se ptáte, proč Robinson. Je to jednoduché - nechceme, aby se naše země stala opuštěným ostrovem plným nepotřebných odpadků. To by byla velká škoda. V případě plastových odpadů, ale nejen jich, je umíme velmi dobře zpracovat a materiál znovu použít. A právě v osvětě, mohou děti hodně pomoci.

Ještě, než se děti do plnění úkolu pustí, budou se tématu plastů se svými pedagogy věnovat v rámci výuky. Seznámí se s tím, jaké druhy obalů se používají na balení nápojů, čistících prostředků nebo kosmetiky a měli by si uvědomit, že při posuzování vlivu obalů na životní prostředí je třeba věnovat pozornost jejich celému životnímu cyklu od získávání surovin, výroby, přepravy až po samotné užívání. Připomenou si význam opakovaného použití věcí a recyklace i to, že použité PET lahve jsou cenným materiálem, který poslouží k výrobě recyklovaných plastových lahví (rPET) a mnoha dalších produktů. 

Projekt Vzkaz (v) lahvi je prvním z osvětových úkolů, které pro nový školní rok spolek Recyklohraní připravuje. Osloveno bude 3 800 škol v České republice a v nich asi 916 tisíc žáků a studentů. 

Z vyhotovení úkolu, které musí školy odevzdat nejpozději 31. října 2022, vybere odborná porota v každé věkové kategorii tři nejzdařilejší práce. Autorské školní kolektivy pak pozveme na slavnostní vyhlášení, kde pro ně bude připraven zábavný program spojený s předáváním diplomů a drobných odměn.

Zadání úkolu Vzkaz (v) lahvi a pokyny pro jeho plnění jsou k dispozici zde

Prohlédněte si také

Leporelo a komiks se vzkazem pro čistší planetu

Leporelo a komiks se vzkazem pro čistší planetu

Vzkaz (v) lahvi: jdeme do finále

Vzkaz (v) lahvi: jdeme do finále