Pojďme uklidit svět

Kampaň "Ukliďme svět" je celosvětovou dobrovolnickou iniciativou zaměřenou na zvyšování povědomí o důležitosti ochrany naší planety před znečištěním a zhoršováním životního prostředí. Cílem kampaně je povzbudit jednotlivce, komunity a vlády, aby podnikli praktické kroky ke snížení množství odpadu, recyklaci materiálů a přijetí udržitelných postupů. Zapojit se do ní můžete i Vy!

Kampaň "Ukliďme svět" zahrnuje širokou škálu aktivit, včetně úklidových akcí, vzdělávacích programů a osvětových kampaní. Snaží se tak mobilizovat jednotlivce a organizace po celém světě, aby společně řešili rostoucí problémy v oblasti životního prostředí. 

Zapojit se můžete mnoha způsoby. Jedním z nejefektivnějších je účast na úklidových akcích a sběru odpadků z veřejných prostranství, které organizují komunitní skupiny, neziskové organizace a místní samosprávy.

Velký úklid v Česku slaví 30 roků

V České republice kampaň zaštiťuje Český svaz ochránců přírody, který již 30 let organizuje dvakrát do roka úklidové akce. Jejich cílem je odstranit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek v přírodě a každoročně se do nich zapojí desítky tisíc dobrovolníků. Ti společně vyráží do parků, lesů a okolí řek, aby vyčistili místa zanesená nejrůznějšími odpadky. 

Hlavní myšlenkou je kromě sběru odpadků i edukace účastníků akce. Snahou organizátorů je posílit vztah veřejnosti k přírodě a motivovat ji k větší ohleduplnosti k našemu životnímu prostředí. 

Na tzv. „úklidové mapě“, kterou zveřejňují ochránci přírody na stránkách www.uklidmesvet.cz, najdete nejbližší akce konané v okolí vašeho bydliště. Zapojit se nebo rovnou organizovat úklidový den, může kdokoliv z Vás. 

Zdroj: www.uklidmesvet.cz

Prohlédněte si také

Svět slaví den země

Svět slaví den země

Kláštorná kalcia ve 100% rPETU

Kláštorná kalcia ve 100% rPETU