Věci si musíme užívat, ne jimi plýtvat

„Je škoda, že veřejnost nebere zodpovědnost za životní prostředí jako svou občanskou povinnost. Stát i firmy mají určitý podíl na kvalitě životního prostředí, významnou část této zodpovědnosti však nese každý z nás,“ říká Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT a zakladatel LCA Studia. „Kulturní je chovat se k životnímu prostředí ohleduplně jak v osobním, tak pracovním životě. Chovat se slušně a s respektem k ostatním lidem považujeme za správné. Stejnou slušnost a respekt si ale zaslouží i prostředí okolo nás,“ dodává.

Co všechno můžeme v našem chování a zažitých zvyklostech změnit, abychom byli pro přírodu spíš přínosem než zátěží? Shrnuli jsme několik základních doporučení:

1. Hlídejte si spotřebu energie a neplýtvejte jí. 

„Průměrný Čech nejvíc škodí tím, že používá energetiku,“ říká Vladimír Kočí a doporučuje trávit víc času aktivitami, při kterých nejsme na elektřině závislí, nepřetápět v domácnostech ani kancelářích. Spotřebu elektřiny ovlivňuje i péče o oblečení. Z toho důvodu je šetrnější kupovat nemačkavé materiály, které znamenají menší zátěž pro životní prostředí než např. nutně žehlená trička z bio bavlny. 

2. Jezte o třetinu méně a neplýtvejte jídlem.

Věděli jste, že jedna třetina jídla se vyhodí při výrobě, třetina během distribuce a třetinu necháme doma zkazit? Plýtvání je jednou z neomluvitelných neřestí vyspělé civilizace a zároveň velká zátěž pro životní prostředí. K jeho ochraně můžeme přispět střídmou a kvalitní stravou, která je ideálně čerstvá a její zpracování má nižší dopad na životní prostředí. 

3. Žijte aktivně. 

Naučte se hrát na hudební nástroj a neposlouchejte jen hudbu ze Spotify, jezděte více na kole a méně autem, pěstujte zeleninu a ovoce a častěji hledejte zábavu a rozptýlení v přírodě. Ta vám za to poděkuje!

 

4. Nakupujte bezobalově.

„Když je zbytečný obsah, je zbytečný i obal a naprosto zbytečné je řešit jeho odpad,“ říká Vladimír Kočí. Eliminovat výrobky v obalech a jednorázových baleních (jako jsou např. jednorázové kelímky na kávu) nebo volit nejvíce udržitelnou variantu obalu je doporučením, které je v dnešní době celkem snadno realizovatelné. Bezobalové obchody jsou už v každém větším městě a dopad jednotlivých druhů obalů na životní prostředí poskytují dostupné LCA analýzy životního cyklu výrobku. 

 

5. Nakupujte s rozumem.

„Věci si musíme užívat, ne jimi plýtvat. Není to o askezi, ale o kultuře,“ říká Vladimír Kočí. Svými nákupními rozhodnutími totiž ovlivňujeme stav životního prostředí, ve kterém budou žít naše děti. Bezhlavé nakupování by nemělo být náplastí na nenaplněný život nebo momentálně špatnou náladu, na kterou lépe zafunguje procházka v přírodě. V dnešním světě nadbytku je o to důležitější vybírat a kupovat zboží, o kterém víme, že ho budeme používat rádi a dlouhodobě. 

 

Z udržitelného životního stylu vychází princip 4R cirkulární ekonomiky, které apelují na uváženější spotřebu, šetrné využívání zdrojů, opakované používání obalů a jejich maximálně možnou eliminaci a správné třídění odpadu. Víc o něm si můžete přečíst zde.

 

Výsledky LCA analýz budou průběžně publikovány i v novém elektronickém časopise Entecho.


Vladimír Kočí je děkanem Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Je odborník na LCA, metodu posuzování životního cyklu věcí a vlivu lidských aktivit na životní prostředí. Přednáší na VŠCHT, ČVUT a UK. Kromě práce na vědeckých projektech spolupracuje s průmyslovými podniky, neziskovými organizacemi i se samosprávou ČR. Patří k velkým propagátorům udržitelného stylu života.


Prohlédněte si také

Udržitelný supermarket

Udržitelný supermarket

Greenwashing jako odvrácená tvář ochrany přírody

Greenwashing jako odvrácená tvář ochrany přírody