Inovace pro lepší život

Rostoucí povědomí o klimatu a životním prostředí vede v současné době k technologické dokonalosti a přístupům, které co nejvíce šetří zdroje i v oblasti obalů.

Světová populace roste a roste i světová prosperita, což se v neposlední řadě projevuje i spotřebitelským chováním lidí. Obaly hrají důležitou roli, ať už se jedná o potraviny, kosmetiku nebo průmyslové výrobky. Současně čelíme výzvě zvyšujících se emisí skleníkových plynů a rostoucího znečištění vody v důsledku průmyslového odpadu a odpadu z domácností. Všichni musíme přispět svým dílem k tomu, abychom zabránili globálnímu oteplování a nešetrnému odhazování odpadků. Jedině tak bude mít naše planeta budoucnost.

Kouzelným slovem je "udržitelnost". Znamená šetrné využívání zdrojů a odpovědnost vůči lidem i přírodě. V dnešní době podporují společnosti v obalovém průmyslu po celém světě udržitelná řešení a rozvoj i rozšiřování recyklační infrastruktury. Odborníci na obaly vyvíjejí inovativní výrobky, procesy a ekologické materiály, sdružují se do platforem, jako je Petcore Europe a rakouská Verpackung mit Zukunft, podporují globální projekty a iniciativy na ochranu klimatu a investují do silnějšího oběhového hospodářství ve strukturálně slabých a rozvíjejících se regionech.
 

 

Nové materiály a efektivní design

V historickém vývoji obalů byly znovu a znovu objevovány a vyvíjeny nové materiály a postupy, přičemž některé byly zavrženy a jiné optimalizovány. V současné době je velká poptávka po alternativách ke konvenčním plastům, jako je např. papír z trávy nebo biologické a biologicky rozložitelné plasty. Ty se podobně jako PEF (polyethylen furanoát) vyrábějí z rostlinných materiálů a zemědělského odpadu.

Jako základ nových typů materiálů se používá také cukr, řasy a mycelia. Ty, známé jako biopolymery, se skládají z obnovitelných surovin nebo biologických odpadních produktů a na konci své životnosti jsou plně kompostovatelné – v podstatě se jedná o přirozenou recyklaci. K tomu bude v budoucnu zapotřebí plocha a vhodné systémy likvidace. První typy obalů tohoto druhu se již používají v praxi, zatímco výzkum a vývoj pokračuje v laboratořích, například kávové kapsle a lahve z papíru.

Stejně jako u nových materiálů se díky chytrému designu a zdokonaleným materiálovým cyklům snižují emise uhlíku a odpad. V dnešní době se již ve fázi konstrukce obalů zohledňuje co nejšetrnější využívání zdrojů a recyklovatelnost. Hmotnost lze snížit systematickou optimalizací tvarů obalů a výrobních strojů. Toto odlehčení má pozitivní dopad i na přepravu.

Víčka, která jsou k obalu připevněna, se neztrácejí a míra recyklace se zvyšuje díky zaměření na použití jednotlivých materiálů namísto složitých kompozitních systémů.


Opatření ke snížení uhlíkové stopy

Tam, kde sběr, třídění a recyklační procesy uvedou do pohybu koloběh materiálů, se snižuje spotřeba energie a vody, protože k výrobě obalů je zapotřebí méně primárního materiálu. Zde přichází ke slovu tzv. postkonzumní materiál, jinými slovy materiály po použití obalu. Zejména v oblasti plastů využívá stále více společností pro obaly svých výrobků recyklát pocházející ze sběru druhotných surovin. Mnoho značkových výrobků se již vyrábí výhradně z post spotřebitelského recyklátu (PCR).

Zdroje lze šetřit také pomocí chytrých výrobních postupů, jako je například vnitropodniková koncepce společnosti ALPLA. Výroba obalů přímo u zákazníka eliminuje přepravu a snižuje emise uhlíku. Udržitelnost má tedy mnoho aspektů.


Chytré obaly

Žádné trendy budoucnosti se neobejdou bez digitalizace – chytré obaly znamenají digitální propojení výrobku, výrobce, maloobchodu a spotřebitelů včetně integrace kanálů sociálních médií. Toho je dosaženo například pomocí potisknutelných elektronických prvků, jako jsou čipy NFC a RFID, senzory, reproduktory a displeje. Tyto elektronické pomůcky poskytují vyhodnotitelné údaje během přepravy, skladování a používání a monitorují klíčové atributy výrobku, jako je teplota, vlhkost a zralost. Z těchto chytrých obalových řešení mají prospěch především výrobci a prodejci, protože jim umožňují průběžně sledovat stav výrobku. Totéž platí pro individualizované identifikační podpisy, které zjišťují kvalitu a původ výrobku.

Čárové kódy, QR kódy a prvky rozšířené reality prostřednictvím chytrého telefonu nebo příslušných aplikací mohou spotřebitelům nabídnout další informace nebo speciální nabídky a zážitky související se značkou a výrobkem. Většina těchto chytrých doplňků je v současné době ještě v plenkách a teprve se ukáže, které z nich obstojí ve zkoušce časem.

Čtyři základní kameny udržitelnosti obalů tvoří redukce, opakované použití, recyklace a nahrazení.

Redukce znamená snížení spotřeby materiálu a vody při výrobě obalů.

Opakované použití znamená opětovné použití obalů, například díky opakovaně použitelným PET lahvím.

Recyklace znamená správné třídění a znovupoužití obalů a vyžaduje součinnost nás všech.

Nahrazení znamená náhradu konvenčních materiálů novými a ekologičtějšími materiály.

Prohlédněte si také

Od prasečího měchýře k novým obalům

Od prasečího měchýře k novým obalům

Když obaly začaly prodávat

Když obaly začaly prodávat