Vybíráme z EKOABECEDY: Různé směry recyklace

Recyklace, upcyklace a downcyklace. Tři termíny, jejichž význam by měl znát každý, protože hlavní cestou pro zpracování plastových obalů je, a v budoucnu i bude, recyklace. Tedy opětovné využití materiálů z vytříděných odpadů, které využíváme, jako druhotné suroviny na výrobu nových produktů. Může jít o recyklaci, kdy ze získaného materiálu vznikne stejný produkt, jako byl ten původní – příkladem jsou PET lahve, kdy z jejich recyklátu, materiálu rPET, můžeme vyrobit nové PETky. 

U většiny recyklovaných odpadů však z materiálů již stejný produkt nevyrobíme, ale recyklát bude využit jinak – např. v textilním průmyslu, stavebnictví nebo zahradnictví. Sem pak patří termíny jako upcyklace, což je proces přeměňování odpadového materiálu nebo nepotřebných produktů v nové materiály či produkty lepší kvality, pro zlepšení hodnot životního prostředí a jejím protikladem je downcyklace, která naopak kvalitu produktu snižuje. Detailně je pak popsána mechanická a chemická recyklace i energetické využití použitých plastů.

Zálohování jako nový směr recyklace

Prostor je v EKOABECEDĚ věnován také aktuálnímu tématu zálohování, v poslední době hodně diskutovanému konečně i u nás, které se týká použitých PET lahví, kdy princip je podobný jako v případě skleněných lahví. Spotřebitel tak spolu se zakoupeným nápojem zaplatí i zálohu na obal – na PET lahev. Do ceny výrobku již tyto náklady započítal výrobce a obchodník. Když pak spotřebitel použitou lahev vrátí do automatu k tomu určenému, záloha je mu vrácena. Spotřebitel je tímto ekonomicky motivován, aby skutečně použité lahve vracel. K výrobcům PET lahví se tak díky zálohování dostává vyšší množství použitých PET lahví – tedy kvalitního materiálu na výrobu nových lahví, kterého je navíc v současné době nedostatek. Benefity zálohování jsou jasné – šetříme zdroje nerostných surovin a snižujeme uhlíkovou a vodní stopu, protože výroba nových lahví z recyklátu představuje nižší zátěž pro životní prostředí než z primárních surovin.

V České republice zatím (v roce 2023) princip plošného zálohování PET lahví zaveden není. Na rozdíl od Německa, Švédska, Chorvatska či sousedního Slovenska. Nicméně někteří velcí výrobci a obchodní řetězce, jako jsou například Mattoni, Košík.cz, Lidl nebo Kaufland, již pilotně zálohování testují.

EKOABECEDU si lze stáhnout zde.

Zdroj: EKOABECEDA aneb malý průvodce světem plastových obalů

Prohlédněte si také

Vybíráme z EKOABECEDY: O plastech ekologicky

Vybíráme z EKOABECEDY: O plastech ekologicky

EKOABECEDA

EKOABECEDA